BACHELORSTUDIES.VN

Xem Các Chương trình Cử nhân về Dạy nghề 2019 ở Bulawayo ở Zimbabwe

Bằng Cử nhân đại học được cấp bởi các trường đại học và cao đẳng. Để lấy bằng cử nhân, bạn phải hoàn thành các khóa học theo yêu cầu trong khoảng thời gian từ ba cho tới bảy năm tùy thuộc vào trường mà bạn theo học.

Thuật ngữ "chuyên nghiệp học" được sử dụng để tham khảo các chương trình học tập được thiết kế để cung cấp càng nhiều càng tốt chuẩn bị cho nơi làm việc. Học sinh có thể học hỏi về một ngành công nghiệp cụ thể hoặc các khái niệm chuyên ngành nói chung, cũng như các kỹ năng nghề nghiệp quan trọng.

Hệ thống giáo dục đại học ở Zimbabwe nổi tiếng với giáo dục kỹ thuật cao cũng như nghiên cứu ngôn ngữ. Nghệ thuật và văn hóa cũng vẫn là một phần mạnh mẽ của hệ thống và xã hội. Đó là vì nghệ thuật này và văn hóa mà nhiều người muốn du học tại Zimbabwe.

Yêu cầu thông tin Các Chương trình Cử nhân về Dạy nghề ở Bulawayo ở Zimbabwe 2019

1 Kết quả trong Dạy nghề, Bulawayo Filter

Cử nhân Khoa học Xã hội (Đặc biệt) Danh hiệu Giám sát và Đánh giá

Lupane State University
Tại trường Toàn thời gian 1 năm September 2019 Zimbabwe Bulawayo

Mục đích của chương trình này là tạo ra những sinh viên tốt nghiệp đa năng hiểu cả lý thuyết và thực hành giám sát và đánh giá.