BACHELORSTUDIES.VN

Xem Các Chương trình Cử nhân về Du lịch và Khách sạn 2019 in Varna ở Bungary

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.

Bộ Giáo dục thường xuyên giám sát việc giáo dục ở Bulgaria. Những sinh viên theo đuổi giáo dục đại học trong các trường đại học thường nhận được một tỷ lệ phần trăm nhất định của chính phủ tài trợ để giúp họ hoàn thành công việc học của mình.

Varna là nhà của hàng ngàn nhà nghiên cứu và sinh viên. Họ chủ yếu là đăng ký cho tổ chức học tập cao cấp tìm thấy ở đây. Bạn muốn học Kinh tế hoặc các khóa học liên quan đến khoa học, thành phố này cung cấp một nền tảng lý tưởng để tăng cường giáo dục của bạn.

Yêu cầu thông tin Các Chương trình Cử nhân về Du lịch và Khách sạn in Varna ở Bungary 2019

1 Kết quả trong Du lịch và Khách sạn, Varna Filter

Cử nhân du lịch khách sạn và ẩm thực nghệ thuật

Varna University of Management
Khuôn viên trường Toàn thời gian 3 - 4 năm Tháng Mười 2019 Bulgaria Varna