BACHELORSTUDIES.VN

Xem Các Chương trình Cử nhân về Du lịch và Khách sạn 2019 ở Hunan ở Trung Quốc

Một bằng cử nhân 's được trao giải thưởng khi hoàn thành thành công của một chương trình học đại học. Nó thường được các mức độ đầu tiên một sinh viên nhận được trong sự nghiệp học tập của mình. Thông thường mất bốn năm học toàn thời gian để lấy bằng cử nhân.

Bộ Giáo dục điều hành giáo dục ở Trung Quốc. Chính phủ thường cung cấp một phần tài trợ cho giáo dục đại học trong các trường đại học kỹ thuật và công chúng. Chính phủ Trung Quốc cũng đã phát triển chương trình đào tạo cho phép các sinh viên với các kỹ năng nghề để nuôi dưỡng tài năng của họ.

Yêu cầu thông tin Các Chương trình Cử nhân về Du lịch và Khách sạn ở Hunan ở Trung Quốc 2019

1 Kết quả trong Du lịch và Khách sạn, Hunan Filter

Cử nhân về quản lý du lịch

Hunan University of Science and Technology
Khuôn viên trường Toàn thời gian 4 năm Tháng Chín 2019 Trung Quốc Changsha

cử nhân về quản lý du lịch