BACHELORSTUDIES

Xem 21 Các Chương trình Đại học Hàng đầu ở Fiji 2020/2021

Mức độ của một cử nhân là một mức độ sau trung học được trao sau khi hoàn thành 120 tín chỉ. Nó thường mất tám học kỳ để hoàn thành bằng cử nhân. Trong khi hoàn thành một khóa học đại học, ứng viên phải học các khóa học nói chung và chọn một chủ đề cụ thể chính. Bằng cử nhân cũng có thể được gọi là một tú tài ở một số nước.

Kinh nghiệm học tập trong Fiji là khá thú vị. Cực kỳ thân thiện và vô cùng độc đáo của nền văn hóa Fiji ủng hộ tất cả các sinh viên nước ngoài. Mặc dù tiếng Anh và Fiji là ngôn ngữ chung, các ngôn ngữ khác như ngôn ngữ Thái Bình Dương đảo và Hindu thường nói trong nước.Học sinh được hưởng các thiết lập đa văn hóa được cung cấp bởi thành phố Suva

Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Cử nhân Hàng đầu ở Fiji 2020/2021

kết quả được tìm thấy Filter

Cử nhân về quản lý môi trường

University of the South Pacific USP
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Trường Địa lý, Khoa học Trái đất và Môi trường (SGESE) cung cấp Cử nhân Nghệ thuật (Quản lý Môi trường) cùng với các chương trình khác để cung cấp sự hiểu biết tổng hợp về Trá ...

Đọc thêm

Cử nhân địa lý

University of the South Pacific USP
BSc
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Các môn học này được cung cấp bởi Trường Địa lý, Khoa học và Môi trường Trái đất, giới thiệu sinh viên nghiên cứu về môi trường sinh lý của trái đất, lĩnh vực rộng lớn về địa ...

Đọc thêm

Cử nhân Lịch sử

University of the South Pacific USP
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Lịch sử học tập giúp bạn trở thành một nhà tư tưởng phê bình, một nhà nghiên cứu độc lập, và một công dân toàn cầu chu đáo. Là một nhà sử học bạn tìm hiểu về các xã hội trong ...

Đọc thêm

Cử nhân quản lý hàng hải

University of the South Pacific USP
BSc
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình này không tuân theo các yêu cầu của chương trình thông thường đối với các môn học lớn và nhỏ nhưng thay vào đó có các bộ môn được quy định, qua các ranh giới kỷ l ...

Đọc thêm

Cử nhân về khoa học biển

University of the South Pacific USP
BSc
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình này không tuân theo các yêu cầu của chương trình thông thường đối với các môn học lớn và nhỏ nhưng thay vào đó có các bộ môn được quy định, qua các ranh giới kỷ l ...

Đọc thêm

Cử nhân toán học

University of the South Pacific USP
BSc
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Một nghiên cứu về toán học là một nghiên cứu về các nguyên tắc được chia sẻ bởi tất cả và trong các công cụ mà tất cả mọi người có thể mô tả và phân tích trên thế giới. Sinh v ...

Đọc thêm

Cử nhân Vật lý

University of the South Pacific USP
BSc
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Sinh viên BSc quan tâm đến nghiên cứu Vật lý có thể chọn để lấy Vật lý như là một đơn Major, Double Major hoặc Minor. Sinh viên BEd có thể chọn Vật lý làm Chuyên ngành thứ hai ...

Đọc thêm

Cử nhân tâm lý học

University of the South Pacific USP
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Được cung cấp bởi Trường Khoa học Xã hội, Tâm lý học liên quan đến nghiên cứu của các cá nhân và các nhóm - chúng tôi nghĩ, hành động, phản ứng và tương tác như thế nào. Áp dụ ...

Đọc thêm

Cử nhân xã hội học

University of the South Pacific USP
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Xã hội học được cung cấp bởi Trường Khoa học Xã hội và trang bị cho sinh viên các kỹ năng và năng lực phân tích độc đáo và vững chắc để mang lại lợi ích cho sự nghiệp tương la ...

Đọc thêm

Cử nhân về nghệ thuật

University of the South Pacific USP
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Ngoài chương trình Cử nhân Luật (LLB) quy định, Luật cũng được đưa ra như là một kỷ luật có thể được thực hiện kết hợp với các môn học thuộc các lĩnh vực khác nhau. Được cung ...

Đọc thêm

Cử nhân Thương mại

University of the South Pacific USP
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Cử nhân Thương mại là một chương trình ba năm bao gồm 24 khóa học, trong đó có tám khóa học ở mức 100, tám khóa học ở mức 200 và tám khóa học ở mức 300, bao gồm hai cấp 100 và ...

Đọc thêm

Cử nhân kinh doanh trong kế toán chuyên nghiệp

University of the South Pacific USP
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Cử nhân Thương mại trong Kế toán chuyên nghiệp là một chương trình quy định và tồn tại cho những sinh viên đã có trong lĩnh vực kế toán hoặc có kinh nghiệm làm việc trước đây ...

Đọc thêm

Cử nhân kinh doanh về quản lý du lịch và quản lý khách sạn

University of the South Pacific USP
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Cử nhân Thương mại về Quản lý Du lịch và Khách sạn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động về các kỹ năng chiến lược, công nghệ và quản lý đượ ...

Đọc thêm

Cử nhân kỹ thuật điện và điện tử

University of the South Pacific USP
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Bằng Cử nhân Kỹ thuật là chương trình bốn năm bao gồm ba mươi hai khóa học, tám ở mức 100, tám ở mức 200, mười sáu ở cấp độ 300 cộng với tập tin đính kèm nghiệp vụ và thành ph ...

Đọc thêm

Cử nhân kỹ sư cơ khí

University of the South Pacific USP
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Bằng Cử nhân Kỹ thuật là chương trình bốn năm bao gồm ba mươi hai khóa học, tám ở mức 100, tám ở mức 200, mười sáu ở cấp độ 300 cộng với tập tin đính kèm nghiệp vụ và thành ph ...

Đọc thêm