BACHELORSTUDIES

Trang 2 của 8, <small>Xem 106 Các Chương trình Đại học Hàng đầu ở Hồng Kông 2020</small>

Bachelor 16-30 (/106). Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Cử nhân Hàng đầu ở Hồng Kông 2020

kết quả được tìm thấy Filter

Cử nhân nghệ thuật và khoa học trong phương tiện truyền thông mới

City University of Hong Kong
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Các nhà sáng tạo truyền thông đang ngày càng sử dụng các khái niệm khoa học trong công việc của họ. Trò chơi, ví dụ, sử dụng ý tưởng từ vật lý, sinh học và toán học. Các nghệ ...

Đọc thêm

Cử nhân Khoa học Tài chính tính toán và Công nghệ tài chính

City University of Hong Kong
BSc
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Mục tiêu chính là cung cấp cho sinh viên nghiên cứu, đào tạo định lượng và công nghệ vững chắc về tài chính. Để phản ánh tên chương trình mới "Công nghệ tài chính và tài chính ...

Đọc thêm

Cử nhân Quản trị kinh doanh về Kinh tế Kinh doanh

City University of Hong Kong
BBA
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

BBA Kinh tế học cung cấp đào tạo vững chắc trong các chiến lược kinh tế để cải thiện hoạt động kinh doanh, chính sách của chính phủ và dự báo kinh tế. Sinh viên được mở cho mộ ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị kinh doanh tài chính

City University of Hong Kong
BBA
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

BBA Finance cung cấp đào tạo nghiêm ngặt về định giá tài sản, danh mục đầu tư và quản lý rủi ro, chứng khoán phái sinh, đầu tư toàn cầu và phương pháp định lượng. Chương trình ...

Đọc thêm

Cử nhân Quản trị kinh doanh về Quản lý thông tin

City University of Hong Kong
BBA
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

BBA Information Management (IFMG) nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên trở thành chuyên gia kinh doanh thông minh cho các dịch vụ tài chính, kiểm toán và dịch vụ Internet. Sin ...

Đọc thêm

Cử nhân Quản trị Kinh doanh về Phân tích Kinh doanh

City University of Hong Kong
BBA
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Phân tích Kinh doanh BBA (BANL) được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu kinh doanh về các kỹ năng phân tích dữ liệu sâu và đào tạo toàn diện về phân tích kinh d ...

Đọc thêm

Cử nhân Quản trị kinh doanh về Marketing

City University of Hong Kong
BBA
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chúng tôi giúp sinh viên phát triển khả năng xác định, hiểu và làm hài lòng khách hàng trong các bối cảnh khác nhau thông qua việc tiếp thu các kỹ năng phân tích tiếp thị, lập ...

Đọc thêm

Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng

City University of Hong Kong
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chúng tôi mong muốn trang bị cho sinh viên kiến thức hiện đại chuyên ngành về kỹ thuật dân dụng và kết cấu. Các chương trình của chúng tôi có lợi thế hơn các chương trình kỹ t ...

Đọc thêm

Cử nhân Kỹ thuật Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật

City University of Hong Kong
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đáp ứng nhu cầu địa phương và khu vực trong các ngành côn ...

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật ngôn ngữ học và ứng dụng ngôn ngữ

City University of Hong Kong
BA
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chuyên ngành này nhằm mục đích giáo dục sinh viên để họ trở thành những chuyên gia ngôn ngữ quen thuộc với ngôn ngữ học và các ứng dụng liên quan đến ngôn ngữ. Học sinh cũng s ...

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật truyền thông và truyền thông

City University of Hong Kong
BA
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chuyên ngành này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức hiện tại về lý thuyết và thực hành về truyền thông và truyền thông từ góc độ liên ngành. Nó tìm cách phát triển khả năng ...

Đọc thêm

Cử nhân Khoa học Xã hội về Tâm lý học

City University of Hong Kong
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chuyên ngành Tâm lý học nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên đào tạo toàn diện về tâm lý học, tập trung vào năng lực nghiên cứu trong nghiên cứu hành vi của con người, để tiến ...

Đọc thêm

Cử nhân Khoa học Toán học

City University of Hong Kong
BSc
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chuyên ngành này nhằm mục đích tạo ra những sinh viên tốt nghiệp ngành toán học có kiến thức, kỹ năng và công cụ mạnh mẽ cho mô hình toán học, tính toán khoa học và phần mềm m ...

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật trong truyền thông sáng tạo

City University of Hong Kong
BA
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chuyên ngành này là một chương trình sáng tạo chủ trương thực hành sáng tạo giữa các trung gian. Chương trình hợp nhất nghệ thuật, văn hóa và công nghệ truyền thông, bao gồm n ...

Đọc thêm

Cử nhân Kỹ thuật Khoa học và Kỹ thuật Năng lượng

City University of Hong Kong
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Mục tiêu chính này nhằm tạo ra một thế hệ mới các sinh viên / sinh viên tốt nghiệp có khả năng khám phá và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phức tạp của cuộc khủ ...

Đọc thêm