BACHELORSTUDIES

Trang 2/2, <small>Xem 29 Các Chương trình Đại học Hàng đầu ở Indonesia 2020/2021</small>

Bachelor 16-29 (/29). Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Cử nhân Hàng đầu ở Indonesia 2020/2021

kết quả được tìm thấy Filter

Chương trình đại học quốc tế (IUP) trong hóa học

Universitas Gadjah Mada
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

IUP in Chemistry cung cấp cho sinh viên đại học quốc tế học với quy mô nhỏ trong khoảng 30 sinh viên với người giám sát cá nhân để giám sát tiến độ học tập và phúc lợi cá nhân ...

Đọc thêm

Chương trình đại học quốc tế (IUP) trong truyền thông

Universitas Gadjah Mada
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
8 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình đại học quốc tế thuộc Khoa Khoa học Truyền thông có tầm nhìn tạo ra những sinh viên tốt nghiệp đáng tin cậy, có trình độ và có văn hóa trong nghiên cứu truyền thô ...

Đọc thêm

Chương trình đại học quốc tế (IUP) về khoa học máy tính

Universitas Gadjah Mada
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Khoa học máy tính là một lĩnh vực giàu trí tuệ và phát triển nhanh chóng, có ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội và cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Học IUP về Khoa học Máy tính cho ...

Đọc thêm

Chương trình đại học quốc tế (IUP) về kinh tế

Universitas Gadjah Mada
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
8 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Một trong những chương trình trong IUP FEB UGM là chương trình đại học 4 năm về Kinh tế. IUP FEB UGM mang lại lợi ích trong Kinh tế tiền tệ, Kinh tế công cộng, Kinh tế quốc tế ...

Đọc thêm

Chương trình đại học quốc tế (IUP) trong quan hệ quốc tế

Universitas Gadjah Mada
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
8&nbsp;-&nbsp;10 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình IUP cung cấp một chương trình giảng dạy tiên tiến với sự nhấn mạnh vào ba trọng tâm của nghiên cứu: Chính trị và An ninh toàn cầu, Nghiên cứu Hòa bình và Xung đột ...

Đọc thêm

Chương trình đại học quốc tế (IUP) về luật

Universitas Gadjah Mada
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
8 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Xu hướng giáo dục gần đây không chỉ tạo ra những cơ hội mới mà còn mang đến những thách thức mới. Khoa Luật UNIVERSITAS GADJAH MADA đã chứng minh khả năng tham gia cuộc thi qu ...

Đọc thêm

Chương trình đại học quốc tế (IUP) trong quản lý

Universitas Gadjah Mada
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
8 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Một trong những chương trình trong IUP FEB UGM là chương trình đại học 4 năm về Quản lý. IUP FEB UGM cung cấp các lợi ích trong Tiếp thị, Hoạt động, Quản lý, Kinh doanh và Kin ...

Đọc thêm

Chương trình đại học quốc tế (IUP) về tâm lý học

Universitas Gadjah Mada
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
7 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Đại học Quốc tế (IUP) về Tâm lý học đánh dấu một mốc quan trọng trong đóng góp 50 năm của chúng ta cho xã hội. Là một phần trong cam kết của chúng tôi để chuẩn bị ...

Đọc thêm

Chương trình đại học quốc tế (IUP) trong chính sách công và quản lý

Universitas Gadjah Mada
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
7&nbsp;-&nbsp;8 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình đại học quốc tế về chính sách công và quản lý (IUP PPM) là chương trình quản lý và chính sách công đầu tiên ở Indonesia đã được AUN (Mạng lưới đại học Asean) công ...

Đọc thêm

Cử nhân sinh học

Indonesia International Instutite for Life Sciences (i3L)
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3&nbsp;-&nbsp;4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Trong một thời đại mà phân tích dữ liệu lớn là không thể thiếu cho các doanh nghiệp hiện có thành công và các sáng kiến ​​kinh doanh mới, Viện Quốc tế Indonesia đưa ra các bằn ...

Đọc thêm

Cử nhân công nghệ sinh học

Indonesia International Instutite for Life Sciences (i3L)
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3&nbsp;-&nbsp;4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Công nghệ sinh học là một môn học mà ngồi ở ngã tư của sinh học và công nghệ. Nó đã nổi lên như là một đóng góp lớn cho sự tiến bộ của khoa học đời sống, chẳng hạn như tăng nă ...

Đọc thêm

Cử nhân khoa học thực phẩm

Indonesia International Instutite for Life Sciences (i3L)
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3&nbsp;-&nbsp;4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Các chính sách lương thực của chính phủ Indonesia đang hướng tới đạt được chủ quyền lương thực và tập trung vào - trong số những người khác - càng nhiều có nhiều thực phẩm, ph ...

Đọc thêm

Cử nhân về công nghệ thực phẩm

Indonesia International Instutite for Life Sciences (i3L)
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3&nbsp;-&nbsp;4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Công nghệ thực phẩm là một nhánh của khoa học thực phẩm mà những giao dịch với các quy trình sản xuất thực tế để làm thức ăn. Để thực hiện và duy trì chất lượng dinh dưỡng của ...

Đọc thêm

School of Business and Management ITB
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Nhập học cho sinh viên nước ngoài Chương trình này được cung cấp để chỉ các sinh viên nước ngoài.

Đọc thêm