BACHELORSTUDIES

Trang 2 của 2, <small>Xem 29 Các Chương trình Đại học Hàng đầu ở Indonesia 2021</small>

Bachelor 16-29 (/29). Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Cử nhân Hàng đầu ở Indonesia 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Chương trình đại học quốc tế (IUP) trong quản lý

Universitas Gadjah Mada
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
8 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Một trong những chương trình trong IUP FEB UGM là chương trình đại học 4 năm về Quản lý. IUP FEB UGM cung cấp các lợi ích trong Tiếp thị, Hoạt động, Quản lý, Kinh doanh và Kin ...

Đọc thêm

Chương trình đại học quốc tế (IUP) về tâm lý học

Universitas Gadjah Mada
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
7 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Đại học Quốc tế (IUP) về Tâm lý học đánh dấu một mốc quan trọng trong đóng góp 50 năm của chúng ta cho xã hội. Là một phần trong cam kết của chúng tôi để chuẩn bị ...

Đọc thêm

Chương trình đại học quốc tế (IUP) trong chính sách công và quản lý

Universitas Gadjah Mada
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
7&nbsp;-&nbsp;8 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình đại học quốc tế về chính sách công và quản lý (IUP PPM) là chương trình quản lý và chính sách công đầu tiên ở Indonesia đã được AUN (Mạng lưới đại học Asean) công ...

Đọc thêm

Cử nhân Giáo dục Tiếng Anh

Syiah Kuala University
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Indonesia
Khuôn viên trường

Chương trình học giáo dục tiếng Anh (PBSI) là một trong những chương trình học được yêu thích nhất tại Syiah Kuala University , đặc biệt là Khoa đào tạo và giáo dục giáo viên, ...

Đọc thêm

Cử nhân chương trình kế toán quốc tế (IAP)

Syiah Kuala University
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Indonesia
Khuôn viên trường

Chương trình kế toán quốc tế là một bộ phận của khoa kế toán của Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Syiah Kuala University , Banda Aceh, Indonesia. Đây là chương trình tiên phong của ...

Đọc thêm

Cử nhân Phát triển Kinh tế Quốc tế (IED)

Syiah Kuala University
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Indonesia
Khuôn viên trường

Tầm nhìn của Cử nhân Phát triển Kinh tế Quốc tế (IED) là trở thành một chương trình học tập chất lượng cao và mong muốn trong lĩnh vực giáo dục kinh tế, với sinh viên tốt nghi ...

Đọc thêm

Cử nhân Luật quốc tế

Syiah Kuala University
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Indonesia
Khuôn viên trường

Mục tiêu của Khoa Luật tại Syiah Kuala University là chuẩn bị cho sinh viên trở thành sinh viên tốt nghiệp luật tạo ra những sinh viên tốt nghiệp thận trọng, có trình độ, sáng ...

Đọc thêm

Cử nhân Chương trình Quản lý Quốc tế (IMP)

Syiah Kuala University
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Indonesia
Khuôn viên trường

Mô tả Chương trình Quản lý Quốc tế (IMP) Chương trình Quản lý Quốc tế (IMP) là sự mở rộng của Phòng Quản lý, Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Syiah Kuala University . Nó được thành ...

Đọc thêm

Cử nhân Toán học

Syiah Kuala University
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Indonesia
Khuôn viên trường

Khoa toán của Syiah Kuala University được thành lập vào năm 1989. Nó có 5 chương trình, đó là Ứng dụng động và Tối ưu hóa, Đại số, Phân tích và Hình học, Nghiên cứu hoạt động, ...

Đọc thêm

School of Business and Management ITB
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Nhập học cho sinh viên nước ngoài Chương trình này được cung cấp để chỉ các sinh viên nước ngoài.

Đọc thêm

Cử nhân công nghệ sinh học

Indonesia International Instutite for Life Sciences (i3L)
Bachelor
Tháng 7 2021
<
Toàn thời gian
<
3&nbsp;-&nbsp;4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Công nghệ sinh học là một môn học mà ngồi ở ngã tư của sinh học và công nghệ. Nó đã nổi lên như là một đóng góp lớn cho sự tiến bộ của khoa học đời sống, chẳng hạn như tăng nă ...

Đọc thêm

Cử nhân về công nghệ thực phẩm

Indonesia International Instutite for Life Sciences (i3L)
Bachelor
Tháng 7 2021
<
Toàn thời gian
<
3&nbsp;-&nbsp;4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Công nghệ thực phẩm là một nhánh của khoa học thực phẩm mà những giao dịch với các quy trình sản xuất thực tế để làm thức ăn. Để thực hiện và duy trì chất lượng dinh dưỡng của ...

Đọc thêm

Cử nhân khoa học thực phẩm

Indonesia International Instutite for Life Sciences (i3L)
Bachelor
Tháng 7 2021
<
Toàn thời gian
<
3&nbsp;-&nbsp;4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Các chính sách lương thực của chính phủ Indonesia đang hướng tới đạt được chủ quyền lương thực và tập trung vào - trong số những người khác - càng nhiều có nhiều thực phẩm, ph ...

Đọc thêm

Cử nhân bioentrepreneurship

Indonesia International Instutite for Life Sciences (i3L)
Bachelor
Tháng 7 2021
<
Toàn thời gian
<
3&nbsp;-&nbsp;4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Các chương trình Bioentrepreneurship tại Viện Quốc tế Indonesia cho khoa học đời sống (i3L) là một chương trình liên ngành duy nhất kết hợp kiến ​​thức cơ bản và kỹ năng nghiê ...

Đọc thêm