BACHELORSTUDIES.VN

Chương trình Cử nhân về Khoa học Xã hội ở Zimbabwe

Xem Các Chương trình Cử nhân về Khoa học Xã hội ở Zimbabwe 2019

Bằng cử nhân từ các trường cao đẳng và đại học được công nhận có thể là quan trọng bước-đá hướng tới một sự nghiệp thành công.Các loại phổ biến nhất của chương trình đại học là một cử nhân 's mức độ, thường được trao sau bốn năm học thành công

Khoa học xã hội giúp học sinh hiểu rõ hơn về tương tác và các hệ thống trong xã hội con người. Các chủ đề được đề cập đến có thể bao gồm cách cộng đồng và các quần thể tạo thành các chính phủ, đưa ra các luật, phát triển các hệ thống kinh tế, hoặc cách các cá nhân đưa ra các quyết định.

Có nhiều lý do mà có thể nhìn thấy bạn đến thăm Zimbabwe. Các điểm tham quan du lịch với nhiều tính năng lịch sử và các thiết lập chính trị của đất nước này sẽ thổi tâm trí của bạn đi khi bạn tìm cách hiểu được cuộc sống ở Zimbabwe. Mặc dù tình hình kinh tế nổi tiếng của đất nước, mọi người thưởng thức giáo dục cao hơn giá cả phải chăng và kỹ năng giảng dạy trong các trường đại học ở đây. Chất lượng của các kỹ năng kỹ thuật ở đây là cao như chi phối bởi Zimbabwe Viện Cơ khí. Bạn có thể yên tâm nhận được chất lượng đào tạo như bạn tận hưởng kì nghỉ ở Zimbabwe.

Các Chương trình Cử nhân về Khoa học Xã hội Hàng đầu ở Zimbabwe 2019

1 Kết quả trong Khoa học Xã hội, Zimbabwe

Cử nhân Khoa học Xã hội Danh dự trong Nghiên cứu Phát triển

Lupane State University
Tại trường Toàn thời gian 4 năm September 2019 Zimbabwe Bulawayo

Chương trình nhằm mục đích tạo ra một sinh viên tốt nghiệp trong các nghiên cứu phát triển với một sự hiểu biết rõ ràng về cả hai vấn đề thực tế và lý thuyết trong phát triển quốc tế.