BACHELORSTUDIES

Trang 2 của 3, <small>Xem 42 Các Chương trình Đại học Hàng đầu ở Latvia 2020</small>

Bachelor 16-30 (/42). Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Cử nhân Hàng đầu ở Latvia 2020

kết quả được tìm thấy Filter

Cử nhân Kinh tế Quốc tế và Ngoại giao Thương mại

Bachelor
03 Tháng 2 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Mục đích của chương trình là chuẩn bị các chuyên gia có trình độ cao, làm việc trong các tổ chức nhà nước, tư nhân và quốc tế sẽ có khả năng tốt trong các vấn đề kinh tế quốc ...

Đọc thêm

Cử nhân nghiên cứu ngôn ngữ và kinh doanh hiện đại

Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình kết hợp nghiên cứu ngôn ngữ với nghiên cứu kinh doanh và nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên cho sự nghiệp quốc tế trong các doanh nghiệp và các tổ chức hoạt độn ...

Đọc thêm

Cử nhân nghiên cứu châu Á

Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình này kết hợp nghiên cứu ngôn ngữ với văn hóa và nghiên cứu khu vực liên quan đến mô-đun ngôn ngữ được lựa chọn bởi sinh viên. ...

Đọc thêm

Cử nhân Kỹ thuật công nghiệp

Bachelor
03 Tháng 2 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình nghiên cứu là duy nhất ở các nước vùng Baltic. Chương trình học Cử nhân Chuyên nghiệp, kỹ thuật công nghiệp, trực tuyến, chuẩn bị các chuyên gia có trình độ cao, ...

Đọc thêm

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Bachelor
03 Tháng 2 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Mục tiêu của chương trình Administration Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế là chuẩn bị cho sinh viên phát triển kinh doanh riêng trong môi trường quốc tế ho ...

Đọc thêm

Bachelor's in European Integration and Global Development

Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

The aim of the European Integration and Global Development bachelor program is to prepare professionals for careers related to the development processes in Europe and abroad. ...

Đọc thêm

Chương trình Cử nhân Quản trị Tài chính Quốc tế

Turiba University
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
4 năm
Anh
Latvian
Khuôn viên trường

Trong bốn năm học, sinh viên sẽ có kiến ​​thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành trong việc hiểu các quy trình kinh tế và quản lý tài chính của công ty, cũng như phát triển tư d ...

Đọc thêm

Chương trình cử nhân Quản trị Du lịch và Khách sạn

Turiba University
Bachelor
Tháng 2 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Latvian
Khuôn viên trường

Chương trình nghiên cứu duy nhất ở Bắc Âu, được UN WTO thẩm định, đã được chỉ định đánh giá chất lượng cao nhất trong thế giới giáo dục du lịch - chứng chỉ TedQual. ...

Đọc thêm

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Turiba University
BBA
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Latvian
Khuôn viên trường

Trong năm học đầu tiên, bạn sẽ có được những khái niệm cơ bản về lý thuyết kinh tế và có được thông tin toàn diện về xu hướng phát triển thị trường và các quá trình ảnh hưởng ...

Đọc thêm

Chương trình cử nhân về Hệ thống máy tính

Turiba University
Bachelor
Tháng 2 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Nội dung của chương trình nghiên cứu "Hệ thống máy tính" được thiết kế theo các tiêu chuẩn sau: ACM (Hiệp hội các tiêu chuẩn Máy tính, tức là Hướng dẫn chương trình cho các ch ...

Đọc thêm

Cử nhân đổi mới chất lượng thực phẩm

Latvia University of Life Sciences and Technologies
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Mục đích của chương trình nghiên cứu Cử nhân học thuật là chuẩn bị một chuyên gia cạnh tranh và hiểu biết về sản xuất, chất lượng và đổi mới thực phẩm, người có thể tổ chức qu ...

Đọc thêm

Cử nhân chuyên nghiệp về công nghệ thông tin để phát triển bền vững

Latvia University of Life Sciences and Technologies
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Công nghệ thông tin để phát triển bền vững là một lĩnh vực thuộc bộ môn công nghệ thông tin. Các giải pháp cho sự phát triển bền vững là một thành phần quan trọng cho sự phát ...

Đọc thêm

Cử nhân Xã hội học của các tổ chức và hành chính công

Latvia University of Life Sciences and Technologies
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình này nhằm mục đích giáo dục các chuyên gia có trình độ cao cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về cách phân tích hiệu suất của các tổ chức và tổ chức trong ...

Đọc thêm

Cử nhân Ngôn ngữ và Truyền thông đa văn hóa

Ventspils University of Applied Sciences
BA
01 Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
30 Tháng 7 2020
Anh
Khuôn viên trường

Chuẩn bị các chuyên gia giao tiếp liên văn hóa với các kỹ năng ngoại ngữ cho công việc tại các tổ chức EU và các tổ chức quốc tế khác; ...

Đọc thêm

BA in Start-up Management

Ventspils University of Applied Sciences
BA
01 Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
30 Tháng 7 2020
Anh
Khuôn viên trường

The aim of the BA in Start-up Management is to train versatile, ambitious business management leaders with proven experience and future competencies capable of creating innova ...

Đọc thêm