BACHELORSTUDIES

Trang 2 của 14, <small>Xem 199 Các Chương trình Đại học Hàng đầu ở Malaysia 2021</small>

Bachelor 16-30 (/199). Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Cử nhân Hàng đầu ở Malaysia 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Cử nhân Quản lý Bất động sản và Đấu giá

IUMW - International University of Malaya-Wales
Bachelor
01 Tháng 9 2021
<
Toàn thời gian
<
3 năm
19 Tháng 7 2021
Anh
Khuôn viên trường

Tại IUMW , kinh doanh chính của chúng tôi là cung cấp cho bạn chất lượng và giáo dục có liên quan trên toàn cầu trong lĩnh vực bất động sản. Cử nhân Quản lý bất động sản và đấ ...

Đọc thêm

Cử nhân Kỹ thuật Hóa học với Danh dự

Xiamen University Malaysia
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Kỹ thuật hóa học (CE) là một nhánh của kỹ thuật liên quan đến sản xuất hóa chất và sản xuất các sản phẩm thông qua các quá trình hóa học. Điều này bao gồm việc phát triển, thi ...

Đọc thêm

Cử nhân Kỹ thuật Điện và Điện tử (Hons)

Xiamen University Malaysia
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Kỹ thuật Điện và Điện tử (E & E) là một trong những ngành kỹ thuật phát triển nhanh nhất, tác động lớn đến xã hội hiện đại. Nó bao gồm toàn bộ các chuyên ngành, như sản xu ...

Đọc thêm

Cử nhân Kỹ thuật Khoa học và Công nghệ Máy tính

Xiamen University Malaysia
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình CST tại Đại học Hạ Môn (XMU) được giới thiệu vào năm 1982 và hiện được cung cấp thông qua Trường Khoa học và Kỹ thuật Thông tin (SISE). Là một trong những trường ...

Đọc thêm

Cử nhân Kỹ thuật Kỹ thuật phần mềm

Xiamen University Malaysia
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình kỹ thuật phần mềm tại Đại học Hạ Môn (XMU), được giới thiệu vào năm 2002, được hỗ trợ bởi Trường Phần mềm, một trong 35 trường kỹ thuật phần mềm mẫu mực quốc gia ...

Đọc thêm

Cử nhân quản lý kinh doanh quốc tế

Xiamen University Malaysia
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình kinh doanh quốc tế tại Đại học Hạ Môn (XMU) được cung cấp bởi Trường Kinh tế, trường kinh tế đầu tiên được thành lập trong số các trường đại học toàn diện quan tr ...

Đọc thêm

Cử nhân Truyền thông (Hons) (Quan hệ công chúng)

HELP University
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức chuyên môn, bao gồm các kỹ thuật viết chuyên nghiệp, quản lý vấn đề khủng hoảng và truyền thông, quan hệ truyề ...

Đọc thêm

Cử nhân tại TESL

HELP University
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình B.Ed in TESL (Hons) sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng cần thiết để dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai một cách hiệu quả. ...

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật (Hons) kinh doanh (tài chính), trường đại học của derby

HELP University
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Các chương trình BA (Hons) Kinh doanh (Tài chính) giới thiệu sinh viên các nguyên tắc của cả doanh nghiệp và tài chính.

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật (Hons) kinh doanh (quản lý nguồn nhân lực), các trường đại học của derby

HELP University
BA
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

The Bachelor of Arts (Hons) Business chương trình (Human Resource Management) được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết về các chính sách, thủ tục chính và thực ...

Đọc thêm

Cử nhân Kinh doanh (Hons) Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế), Đại học Derby

HELP University
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

BA (Hons) Business (International Business) cho phép sinh viên tập trung vào nghiên cứu Kinh doanh quốc tế như một lĩnh vực quan tâm cụ thể, kết hợp với nghiên cứu các khái ni ...

Đọc thêm

Cử nhân Quản lý Kinh doanh (Hons), Đại học Derby

HELP University
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Derby được công nhận Văn bằng Quản lý và Lãnh đạo Cấp độ 5 của CMI, cũng được phân phối thông qua các đối tác của họ Trường Kinh doanh EU (Châu ...

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật (Hons) trong kế toán

HELP University
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Kế toán và Tài chính BA (Hons) của chúng tôi cung cấp cho bạn kiến thức vững chắc về kế toán và kinh doanh, điều này sẽ cho phép bạn đảm nhận vị trí quản lý trong ngành công n ...

Đọc thêm

Cử nhân Kinh doanh (Hons) Doanh nhân

HELP University
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Tinh thần kinh doanh tạo ra giá trị và đóng góp cho sự tiến bộ toàn diện. Đây là một môn học tích hợp dựa trên kiến thức và kỹ năng được phát triển trong nhiều lĩnh vực. ...

Đọc thêm

Cử nhân Tài chính (Hons) Tài chính

HELP University
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình này cung cấp đào tạo nghiêm ngặt về lý thuyết và ứng dụng tài chính. Chương trình liên quan đến cốt lõi trong tài chính chính được bổ sung với các nghiên cứu về c ...

Đọc thêm