BACHELORSTUDIES.VN

So sánh Các Chương trình Cử nhân Bán thời gian về Nghiên cứu Năng lượng Châu Âu 2019

Mức độ của một cử nhân là một văn bằng đại học bốn năm và là tiêu chuẩn cho giáo dục đại học trên toàn nhất trên thế giới. Bằng cử nhân có thể kiếm được tại các trường đại học nhà nước, các trường đại học tư nhân, các trường cao đẳng cộng đồng và thông qua các trường đại học trực tuyến.

Một chương trình đào tạo về năng lượng dạy cho sinh viên về các cách thức để đáp ứng nhu cầu thế giới về năng lượng. Chương trình học có thể tập trung vào một nguồn năng lượng cụ thể hoặc dạy về sự phát triển của các nguồn thay thế. Các nguồn năng lượng bền vững cũng có thể được nghiên cứu.

Âu Châu, một trong những thế giới của bảy lục địa, thường được gọi là bán đảo phía tây của lục Á-Âu. Lục địa nhỏ nhất thứ hai, với 10.180.000 (km2), các nhóm lại các khu vực 50 quốc gia.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương trình Cử nhân Bán thời gian về Nghiên cứu Năng lượng Tốt nhất Châu Âu 2019

1 Kết quả trong Nghiên cứu Năng lượng, Châu Âu Filter

Beng (Hons) trong các hệ thống cơ khí và nhà máy điện

Glasgow Caledonian University - The School of Engineering and Built Environment
Khuôn viên trường Toàn thời gian Bán thời gian 2 - 3 năm Trường liên hệ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Glasgow + 1 nhiều hơn

Áp dụng trực tiếp cho năm 3 của bằng kỹ sư này và nắm vững các kỹ năng thiết kế và kỹ năng điện được các ngành công nghiệp năng lượng ngày nay tìm kiếm. Bằng cấp được công nhận bởi Viện năng lượng và cung cấp một tuyến đường thạc sĩ.