BACHELORSTUDIES

Xem Các Chương trình Cử nhân về Nghiên cứu Quản lý ở Indonesia 2020

Lĩnh vực quản lý, cho dù về mặt kĩ công cộng hay tư nhân, quy mô lớn hay nhỏ, liên tục thay đổi phương pháp mới, lý thuyết và các giao thức được phát triển, được xác định và thử nghiệm. Cử nhân của sinh viên quản lý tìm hiểu làm thế nào để có trách nhiệm kiểm soát trong một công ty hoặc tổ chức, dẫn dắt người khác và đưa ra các quyết định điều hành bằng cách sử dụng một số kỹ thuật đã cố gắng và thử nghiệm. Các trường Đại học và các trường kinh doanh ở In-đô-nê-xi-a cung cấp Cử nhân của sinh viên quản lý với các cơ hội để có được các kỹ năng cần thiết và kiến ​​thức từ một số giáo sư có trình độ cao nhất và đội ngũ cán bộ giảng dạy ở Đông Nam Á. Cử nhân Quản lý sinh viên trong In-đô-nê-xi-a tìm hiểu làm thế nào vai trò của họ như là các nhà quản lý tương lai có thể thay đổi như là kết quả của toàn cầu hóa, và làm thế nào họ lần lượt có thể làm cho nhãn hiệu của họ trên thị trường quốc tế.

Cử nhân Quản lý chương trình tại các trường cao đẳng kinh doanh hoặc các trường đại học ở In-đô-nê-xi-a thường kéo dài từ 3-4 năm.Một số Cử nhân Quản lý các chương trình yêu cầu học sinh hoàn thành một đánh giá thực tế, dự án luận án hoặc thực tập trước khi tốt nghiệp như một phương tiện để chuẩn bị cho họ trong một khung cảnh thế giới thực.

Với các khóa học tại Doanh nhân kinh doanh bán lẻ, đô thị và kinh tế vĩ mô, Y tế, Khoa học Quản lý, Quản lý nguồn nhân lực, Tài chính toàn cầu, Ngân hàng và Quản lý Công nghiệp Du lịch, có nhiều lý do hơn bao giờ hết để theo đuổi một Cử nhân Quản lý ở In-đô-nê-xi-a. Vậy tại sao không di chuyển xuống và tìm hiểu thêm về tất cả các khả năng, hôm nay!

5 Kết quả trong Nghiên cứu Quản lý, Indonesia Filter

Cử nhân Chương trình Quản lý Quốc tế (IMP)

Syiah Kuala University
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
15 Tháng 7 2020
Anh
Indonesia
Khuôn viên trường

Mô tả Chương trình Quản lý Quốc tế (IMP) Chương trình Quản lý Quốc tế (IMP) là sự mở rộng của Phòng Quản lý, Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Syiah Kuala University . Nó được thành ...

Đọc thêm

Chương trình đại học quốc tế (IUP) trong quản lý

Universitas Gadjah Mada
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
8 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Một trong những chương trình trong IUP FEB UGM là chương trình đại học 4 năm về Quản lý. IUP FEB UGM cung cấp các lợi ích trong Tiếp thị, Hoạt động, Quản lý, Kinh doanh và Kin ...

Đọc thêm

Cử nhân bioentrepreneurship

Indonesia International Instutite for Life Sciences (i3L)
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3&nbsp;-&nbsp;4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Các chương trình Bioentrepreneurship tại Viện Quốc tế Indonesia cho khoa học đời sống (i3L) là một chương trình liên ngành duy nhất kết hợp kiến ​​thức cơ bản và kỹ năng nghiê ...

Đọc thêm

School of Business and Management ITB
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Đọc thêm

Chương trình đại học quốc tế (IUP) trong chính sách công và quản lý

Universitas Gadjah Mada
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
7&nbsp;-&nbsp;8 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình đại học quốc tế về chính sách công và quản lý (IUP PPM) là chương trình quản lý và chính sách công đầu tiên ở Indonesia đã được AUN (Mạng lưới đại học Asean) công ...

Đọc thêm