BACHELORSTUDIES.VN

Chương trình Cử nhân về Pháp luật Nghề nghiệp 2019

Bất kỳ học sinh theo học bằng cử nhân nào cũng cần phải chuẩn bị tốt để kiếm được bằng trung học hoặc nhập ngũ. Nó thường cung cấp một phạm vi nghiên cứu chính, như toán học, kết hợp với các nghiên cứu tổng quát trong nghệ thuật tự do. Bằng cử nhân thường là bước đầu tiên trong việc theo đuổi con đường sự nghiệp.

Cử nhân về Luật chuyên nghiệp là gì? Mức độ này thường chuẩn bị cho sinh viên tiếp tục học thêm bằng cách chuẩn bị cho họ để kiếm thêm bằng cấp, chẳng hạn như bác sĩ Juris. Có nhiều ngành khác nhau mà sinh viên có thể lựa chọn. Ví dụ, một trường học có thể cung cấp luật tư, luật công và luật quốc tế như các khu vực tập trung. Các lớp học thường bao gồm các chủ đề như lịch sử, đạo đức, chính trị, và luật kinh tế.

Sinh viên có bằng Cử nhân Luật chuyên nghiệp thường phát triển các kỹ năng tư duy phê bình có thể áp dụng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Khả năng nhận ra các hậu quả pháp lý của một vấn đề và sự hiểu biết về luật pháp cũng là những lợi ích có thể có khi kiếm được bằng cấp này.

Có rất nhiều chi phí liên quan đến theo đuổi một cử nhân về luật pháp, do đó chi phí tổng thể sẽ khác nhau. Học sinh nên học các mô tả chương trình khác nhau để xác định mức độ nào sẽ là tốt nhất cho họ.

Cử nhân Luật chuyên nghiệp có thể cung cấp sự tiếp cận với nhiều loại nghề nghiệp. Một số sinh viên trở thành tư vấn pháp lý cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm, và các doanh nghiệp khác. Mức độ này cũng có thể là một sự giới thiệu về trường chính trị khi sinh viên có thể chạy cho các văn phòng chính quyền địa phương. Những người ủng hộ tư pháp hình sự, các nhà phát triển chính sách an toàn công cộng, và các viên chức cảnh sát hay tòa án là các lựa chọn nghề nghiệp có thể cho các sinh viên có bằng cử nhân luật.

Các khóa học để hoàn thành Cử Nhân Luật Chuyên Nghiệp được cung cấp tại địa phương, trên khắp thế giới, và trực tuyến cho những sinh viên thích lựa chọn đó. Cũng có các chương trình bán thời gian và toàn thời gian. Để tìm trường học phù hợp với bạn, hãy tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.

 

1 Kết quả trong Pháp luật Nghề nghiệp Filter

Trong công ty chuyên gia pháp lý cử nhân (dạy trong tiếng ý)

University Of Bergamo
Khuôn viên trường Toàn thời gian 3 năm Tháng Mười 2019 Ý Bergamo

MỤC TIÊU: Để đảm bảo rằng sinh viên có một kiến ​​thức cơ bản tốt pháp luật cũng như kiến ​​thức cụ thể của các ngành kinh doanh chủ yếu của pháp luật công ty (công ty tư nhân và công cộng và khu vực dịch vụ).