BACHELORSTUDIES.VN

So sánh Các Chương trình Cử nhân Bán thời gian về Giáo dục Châu Phi 2020

Mức độ của một cử nhân là một văn bằng đại học bốn năm và là tiêu chuẩn cho giáo dục đại học trên toàn nhất trên thế giới. Bằng cử nhân có thể kiếm được tại các trường đại học nhà nước, các trường đại học tư nhân, các trường cao đẳng cộng đồng và thông qua các trường đại học trực tuyến.

Những người muốn theo đuổi giáo dục như một nghề nghiệp có thể tham gia các khóa học được thiết kế để đào tạo ra các nhà giáo dục tương lai. May mắn là có rất nhiều khóa học được thiết kế dành cho sinh viên muốn có thêm các tín chỉ về sư phạm. Các khóa học này được cung cấp ở nhiều trường học trên toàn thế giới.

Có thể bất kỳ khu vực nào khác có thể phù hợp với sự đa dạng và kích thước của Châu Phi? Với lịch sử, cảnh quan và văn hóa đóng góp imitable, hầu như không có khu vực cung cấp một nghiên cứu ở nước ngoài gặp phải đó là khó khăn hơn hoặc đáp ứng nhiều hơn về nghiên cứu.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương trình Cử nhân Bán thời gian về Giáo dục Tốt nhất Châu Phi 2020

3 Kết quả trong Giáo dục, Châu Phi Filter

Cử nhân Giáo dục

Islamic Online University
Trực tuyến Toàn thời gian Bán thời gian 4 - 12 tìm chương trình đào tạo juris doctor Trường liên hệ Gambia Banjul + 1 nhiều hơn

Cử nhân Giáo dục Đại học Hồi giáo Online sẽ có lợi cho các sinh viên trong cuộc sống này và trong thế giới bên kia.

Cử nhân giáo dục

Aros, A Higher Education Institution
Khuôn viên trường Toàn thời gian Bán thời gian Tháng Hai 2020 Cộng hòa Nam Phi Pretoria

Chương trình cấp bằng giáo dục Aros ' là nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên với một cơ sở lý thuyết đáng kể, trong khi kết hợp kinh nghiệm thực tế có giá trị với lý thuyết.

Cử nhân Giáo dục Bằng danh dự (Danh dự giường)

University of Johannesburg
Khuôn viên trường Toàn thời gian Bán thời gian 1 - 2 năm Tháng Một 2020 Cộng hòa Nam Phi Sê-ri + 1 nhiều hơn

Cử nhân Giáo dục Bằng danh dự (Danh dự giường)