BACHELORSTUDIES

4 Các Chương trình Cử nhân Học từ xa ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mức độ của một cử nhân là một văn bằng đại học bốn năm và là tiêu chuẩn cho giáo dục đại học trên toàn nhất trên thế giới. Bằng cử nhân có thể kiếm được tại các trường đại học nhà nước, các trường đại học tư nhân, các trường cao đẳng cộng đồng và thông qua các trường đại học trực tuyến.

Giáo dục từ xa hoặc đào tạo từ xa là một cách để cung cấp giáo dục và giảng dạy, thường trên cơ sở cá nhân, cho những học sinh không có mặt thể chất trong khuôn viên trường.

Các trường đại học ở Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp hoặc hai hoặc bốn năm của giáo dục học đại học, trong khi các chương trình sau đại học cuối cùng tối thiểu là hai năm. Có khoảng 820 tổ chức giáo dục đại học ở Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm 76 trường đại học với một sinh viên tổng số sinh viên của hơn 1 triệu. Chất lượng giáo dục tại các trường đại học Thổ Nhĩ Kỳ rất khác nhau, một số cung cấp giáo dục và cơ sở vật chất ngang tầm với các trường quốc tế nổi tiếng.

4 Các Chương trình Cử nhân Học từ xa Tốt nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ 2020/2021

4 Kết quả trong Thạc sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Học từ xa Filter

Cử nhân Quản trị Nhân sự của Đại học Leicester

Stafford
BSc
<
Bán thời gian
Anh
Trực tuyến

Bằng cử nhân về Quản lý nguồn nhân lực của Đại học Leicester mang đến cho bạn cơ hội xây dựng các lý thuyết và chủ đề kiểm tra hành vi tổ chức, quan hệ nhân viên và phát triển ...

Đọc thêm

Cử nhân trong phương tiện truyền thông mới

Nisantasi University
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Thổ Nhĩ Kỳ
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Các bộ phận của New Media là một chương trình đa ngành cung cấp đào tạo lý thuyết và thực hành với một cách tiếp cận quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu phương tiện truyền th ...

Đọc thêm

Cử nhân kiến ​​trúc

Nisantasi University
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Thổ Nhĩ Kỳ
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Học sinh được nhận vào chương trình bốn năm đại học này với MF-4 điểm của họ trong YGS. Các bộ phận của kiến ​​trúc đòi hỏi một kiến ​​thức nội dung mạnh mẽ của toán học, hình ...

Đọc thêm

Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng

Nisantasi University
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Thổ Nhĩ Kỳ
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Sở Xây dựng Hà Nội bao gồm xây dựng, thủy lợi, giao thông và kiến ​​thức địa kỹ thuật cũng như các vấn đề cơ bản về công trình dân dụng. Nguyên tắc của bộ này là để phát triển ...

Đọc thêm