BACHELORSTUDIES

Xem 20 Các Chương trình Cử nhân Bán thời gian ở Vịnh xanh Hoa Kỳ

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Green Bay là một thành phố ở bang Wisconsin nổi tiếng là quê hương của Green Bay Packers, một đội NFL. Green Bay được biết đến như một trong những thị trấn NFL bóng đá sôi động nhất, tập trung và hỗ trợ cho Hoa Kỳ.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình Cử nhân Bán thời gian ở Vịnh xanh ở Mỹ 2020/2021

kết quả được tìm thấy Filter

Cử nhân Khoa học Môi trường

University Of Wisconsin - Green Bay
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Khoa học môi trường lớn chuẩn bị học sinh để phân tích, hiểu, và giải quyết các vấn đề môi trường.

Đọc thêm

Cử nhân về chính sách và quy hoạch môi trường

University Of Wisconsin - Green Bay
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Các quan trọng trong chính sách môi trường và quy hoạch, được cung cấp bởi Sở Nội vụ công cộng và môi trường, Là một chương trình nghiên cứu môi trường có trụ sở tại các khoa ...

Đọc thêm

Cử nhân sinh học người

University Of Wisconsin - Green Bay
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

các khóa học trong phòng thí nghiệm là một phần quan trọng của một chính Nhân Sinh học. Có một sự khác biệt giữa nghiên cứu khoa học và làm khoa học. Bài giảng các khóa học hư ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị kinh doanh

University Of Wisconsin - Green Bay
BBA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Cả Quản trị kinh doanh lớn và nhỏ mang tính liên ngành. "Liên ngành" có nghĩa là trong khi sinh viên Quản trị kinh doanh nghiên cứu một vấn đề cụ thể (ví dụ như tài chính, kin ...

Đọc thêm

Cử nhân Khoa học Máy tính

University Of Wisconsin - Green Bay
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Các chương trình Khoa học máy tính là về giải quyết vấn đề và khả năng học hỏi những ý tưởng mới và áp dụng chúng.

Đọc thêm

Cử nhân về khoa học thông tin

University Of Wisconsin - Green Bay
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Khái niệm tổ chức trung ương của chính này là thông tin - cấu trúc của nó trong các hình thức bằng lời nói, hình ảnh, qua trung gian, và định lượng; nó lưu trữ, phân tích, đán ...

Đọc thêm

Cử nhân về kỹ thuật công nghệ

University Of Wisconsin - Green Bay
BSc
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Tất cả các Các chương trình Kỹ thuật Công nghệ bao gồm một cơ sở nghệ thuật tự do mạnh mẽ cùng với một số kinh nghiệm thực tiễn trong đó có một kinh nghiệm capstone hoặc thực ...

Đọc thêm

Cử nhân trong nghiên cứu đô thị và khu vực

University Of Wisconsin - Green Bay
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Nghiên cứu vùng và đô thị phát triển cá nhân muốn làm cho một sự khác biệt trong cộng đồng của họ: một sự khác biệt trong những gì sẽ xảy ra với các khu phố cũ trong quá trình ...

Đọc thêm

Cử nhân khoa học chính trị

University Of Wisconsin - Green Bay
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Khoa học chính trị liên quan đến việc nghiên cứu của chính phủ, chính trị và chính sách công cả trong Hoa Kỳ và các thiết lập khác trên thế giới. Chúng tôi là một chương trình ...

Đọc thêm

Cử nhân quản lý nghệ thuật

University Of Wisconsin - Green Bay
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Tổ chức nghệ thuật làm cho cộng đồng trở nên sống động - từ giao hưởng cho các ban nhạc jazz, rạp để khu vườn điêu khắc, bảo tàng đến các trung tâm nghệ thuật cộng đồng, phát ...

Đọc thêm

Cử nhân trong giao tiếp

University Of Wisconsin - Green Bay
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Sở Giao nhiệm vụ là phát triển năng lực cốt lõi trong giao tiếp bằng lời nói, bằng văn bản và hình ảnh cho chương trình liên ngành của chúng tôi. ...

Đọc thêm

Cử nhân trong phát triển con người

University Of Wisconsin - Green Bay
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Phát triển con người là một chương trình liên ngành khảo sát sự phát triển con người, phát triển, và sự thay đổi, và rằng quan niệm nó như là một quá trình lâu dài. Quá trình ...

Đọc thêm

Cử nhân tâm lý học

University Of Wisconsin - Green Bay
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Tâm lý học là nghiên cứu có hệ thống và khoa học hành vi và kinh nghiệm. Nó tìm cách giải thích như thế nào về sinh lý, cá nhân, xã hội, và điều kiện môi trường ảnh hưởng suy ...

Đọc thêm

Cử nhân trong các nghiên cứu nhân văn

University Of Wisconsin - Green Bay
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Các nhân văn bao gồm những lĩnh vực mà học sáng tạo của con người của tất cả các loại. Các nhân văn như vậy, bao gồm nghiên cứu văn học, triết học, lịch sử, (bao gồm cả lịch s ...

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật thiết kế

University Of Wisconsin - Green Bay
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Các Thiết kế Nghệ thuật chính là hướng tới những sinh viên quan tâm đến thiết kế đồ họa, Thiết kế môi trường và các lĩnh vực mở rộng của Visual Communications. Chương trình cu ...

Đọc thêm