Mục đích của một BCom (Pháp luật) Là để cho sinh viên có được kiến ​​thức về hệ thống luật pháp Nam Phi, luật tư nhân, luật doanh nghiệp, luật lao động và luật tục. Ngoài ra, học sinh sẽ có thể có các khóa học trong lĩnh vực Khoa học Kinh tế và Quản lý. Thời gian tối thiểu là nghiên cứu về mức độ là ba (3) năm trên cơ sở toàn thời gian.

Modules hoàn thành trong (Luật) độ BCom sẽ được tính vào các khoản tín dụng module trong một mức độ Cử nhân tiếp theo.

Cơ hội nghề nghiệp (không có bằng LLB):

  • Cố vấn pháp lý của công ty
  • Cố vấn pháp lý nhà nước
  • tòa án nhân
  • nhân viên văn phòng tại một công ty luật

Để biết thông tin về các yêu cầu áp dụng cho giảng viên, vui lòng nhấn vào đây

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 135 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020