Bcom (luật)

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bcom (luật)

University of Johannesburg

Mục đích của một BCom (Pháp luật) Là để cho sinh viên có được kiến ​​thức về hệ thống luật pháp Nam Phi, luật tư nhân, luật doanh nghiệp, luật lao động và luật tục. Ngoài ra, học sinh sẽ có thể có các khóa học trong lĩnh vực Khoa học Kinh tế và Quản lý. Thời gian tối thiểu là nghiên cứu về mức độ là ba (3) năm trên cơ sở toàn thời gian.

Modules hoàn thành trong (Luật) độ BCom sẽ được tính vào các khoản tín dụng module trong một mức độ Cử nhân tiếp theo.

Cơ hội nghề nghiệp (không có bằng LLB):

  • Cố vấn pháp lý của công ty
  • Cố vấn pháp lý nhà nước
  • tòa án nhân
  • nhân viên văn phòng tại một công ty luật

Để biết thông tin về các yêu cầu áp dụng cho giảng viên, vui lòng nhấn vào đây

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ