Beng (Hons) Kỹ thuật phần mềm

University of Greenwich

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Beng (Hons) Kỹ thuật phần mềm

University of Greenwich

Thông qua chương trình này, bạn có thể tận thi công nghiệp như Cisco, Microsoft, Oracle, Java và các chứng chỉ kiến ​​trúc doanh nghiệp. Tất cả học sinh được tự động ghi danh như là thành viên sinh viên của Hiệp hội máy tính Anh là cơ quan điều lệ trách nhiệm thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn kỹ thuật và đạo đức trong nghề.

Mục đích của chương trình là:

 • để cung cấp cho bạn kinh nghiệm thực tế trong việc sử dụng các công cụ thế hệ hiện tại và kỹ thuật
 • để bạn làm quen với các vấn đề và mối quan tâm liên quan đến phần mềm quản lý cấp cao
 • để trang bị cho bạn để đối phó với nhu cầu phát triển ứng dụng doanh nghiệp.

Yêu cầu đầu vào

Ứng viên phải có:

280 điểm UCAS

TỪ ít nhất hai đối tượng nghiên cứu ở trình độ A-level hoặc tương đương

PLUS GCSEs bằng tiếng Anh và toán học tại lớp C hoặc cao hơn, hoặc trình độ tương đương như kỹ năng chính Level 2.

• Các ứng dụng từ sinh viên tham gia tiếp cận với các khóa học giáo dục đại học được chào đón.

Nội dung

1 năm

 • Lập trình máy tính (30 tín chỉ)
 • Xây dựng hệ thống ; (30 tín chỉ)
 • Hệ thống truyền thông (15 tín chỉ)
 • Hệ thống máy tính Kiến trúc (15 tín chỉ)
 • Foundations Logical (15 tín chỉ)
 • Phương pháp phân tích cho Computing (15 tín chỉ)

2 năm

 • Dự án phát triển hệ thống (30 tín chỉ)
 • Tính chuyên nghiệp trong ngành công nghiệp CNTT (15 tín chỉ)
 • Máy tính thuật toán và mô hình (15 tín chỉ)
 • Các ứng dụng cơ sở dữ liệu công nghệ (15 tín chỉ)
 • Hệ điều hành (15 tín chỉ)
 • Ứng dụng và Phát triển Web (15 tín chỉ)
 • Lập trình nâng cao (15 tín chỉ)

Tùy chọn Sandwich Year (Work Placement)

Năm cuối (BEng Hons)

 • Dự án cá nhân về một chủ đề được lựa chọn bởi các học sinh (60 tín chỉ)
 • Khung chương trình (15 tín chỉ)
 • Lập trình phân tán các thành phần (15 tín chỉ)
 • 30 tín chỉ lựa chọn từ: Doanh nghiệp phát triển phần mềm Web (15 tín chỉ), định hướng dịch vụ ứng dụng Web (15 tín chỉ), Phát triển ứng dụng Web (15 tín chỉ), Computing Giáo dục và Truyền thông (30 tín chỉ)
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
3 - 6 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
- Vương quốc Anh / EU; £ 11.200 cho sinh viên quốc tế
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates