Read the Official Description

Các hoạt động nghiên cứu chính của Cục Kỹ thuật điện tử, bao gồm hai khu vực: "Truyền thông và Electromagnetic Wave" và "Xử lý tín hiệu và hệ thống." Các chương trình truyền thông và điện từ sóng biển đã nhấn mạnh để giáo dục học sinh kiến ​​thức để thiết kế và phát triển các mạch giao tiếp liên quan, và khả năng để đo lường và phân tích EMC và SI cho mạch RF và tốc độ cao thông qua việc đào tạo lý thuyết và thực tiễn rất kỹ lưỡng.

Các Xử lý tín hiệu và chương trình hệ thống tập trung vào cả hoạt động nghiên cứu lý thuyết và định hướng ứng dụng để trau dồi học sinh có khả năng đo lường tín hiệu và xử lý (lời nói, hình ảnh và video). Ngoài đào tạo kỹ sư điện tử, bộ phận này cũng đã rất tích cực tham gia vào hệ thống chứng nhận chuyên nghiệp. Dựa trên đào tạo lý thuyết và thực tiễn, học sinh được khuyến khích và hỗ trợ để có được chứng chỉ chuyên môn liên quan đến cả hai quốc gia và quốc tế.

Program taught in:
Trung Quốc

See 8 more programs offered by JinWen University Of Science And Technology »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date