Biểu diễn nghệ thuật

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Kaohsiung City Government, with the aim of promoting adult education and implementing the concept of lifelong learning, established the Open University of Kaohsiung in February 1997 and started studen ... Đọc thêm

Kaohsiung City Government, with the aim of promoting adult education and implementing the concept of lifelong learning, established the Open University of Kaohsiung in February 1997 and started student recruitment in August 1997. As the University accepts students with any educational background, has no entrance examination, and provides distance learning, it has become an efficient way for adults who wish to obtain academic degrees. As of today, more than 6,000 students have graduated from the University, making it an important center for adult education in southern Taiwan. Đọc ít hơn
Đài Bắc
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.