BS hoặc BA Toán học

Toán học là một công cụ cơ bản cho thế giới hiện đại. Phân tích toán học và mô hình hỗ trợ trong dự báo thời tiết và dự báo động đất, trong việc thiết kế các thiết bị máy bay và điện tử, trong sự phát triển của các mã số bí mật cho việc truyền tải an toàn của thông tin và phân tích tài chính và dự báo kinh tế.

Các chương trình trong toán học tại DU chuẩn bị cho bạn nhiều cơ hội trong các lĩnh vực này. Sinh viên của chúng tôi chuyển sang nghề nghiệp trong ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, thế giới thông tin quản lý, giảng dạy và nhiều hơn nữa. Một số học sinh có thể lựa chọn theo đuổi công việc tốt nghiệp trong toán học, khoa học máy tính hoặc các lĩnh vực khác.

Các BS và Cử nhân Toán học cung cấp một nền tảng vững mạnh trong toán học đặc biệt nhấn mạnh vào việc phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề hợp lý và phân tích. Lớn này thường được kết hợp với một lớn hay nhỏ trong một khu vực ứng dụng như khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, hoặc kinh doanh. Cơ hội nghề nghiệp bao gồm phân tích toán học, khoa học ứng dụng lập trình viên, lập trình viên, nhà phân tích, chuyên gia tính toán, và giáo viên.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 13 các khóa học tại University of Denver »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date