bsc kinh doanh

St Martin’s Institute of Information Technology

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

bsc kinh doanh

St Martin’s Institute of Information Technology

Cử nhân Kinh doanh

&nbsp

Bộ phận quản lý tại Viện St Martin của cung cấp một danh mục đầu tư của độ nghiên cứu và phát triển bởi Trường Kinh tế London và Khoa học Chính trị (LSE). Mức độ này chuẩn bị cho thế giới đòi hỏi của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi một sự quen thuộc với các chức năng quản lý chính, với thị ở lõi. Mức độ này cho phép bạn nghiên cứu các chức năng quản lý trên cơ sở một nền tảng vững chắc trong các ngành khoa học xã hội.


Nó dành cho ai?

Mức độ này được thiết kế cho một loạt các sinh viên bao gồm những người:


• Nếu bạn muốn làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh, quản lý, kế toán, kiểm toán và ngân hàng.

• Nếu bạn đang làm việc muốn phát triển kỹ năng chuyên môn và kiến ​​thức hơn nữa.

• Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp và muốn tiến thân và doanh nghiệp của bạn để cấp độ cao hơn.

• Nó sẽ không chỉ cung cấp cho bạn một cái nhìn rộng hơn về quản lý những gì sẽ cho phép bạn xem một doanh nghiệp trong bối cảnh xã hội, văn hóa và chính trị của nó.


Tính năng của Bằng

Mức độ này cung cấp một sự hiểu biết vững chắc của các khu chức năng khác nhau của một tổ chức kinh doanh và cung cấp một nền tảng tốt cho một sự nghiệp và nghiên cứu sâu hơn.

Sự nhấn mạnh khoa học xã hội cho phép bạn phát triển một sự đánh giá kỹ lưỡng về kinh doanh và quản lý trong một môi trường rộng lớn hơn.

Mức độ được thiết kế để phát triển các kỹ năng phân tích tuyệt vời, đó là vô giá đối với vai trò ra quyết định quản lý và nghiên cứu thêm.
 

Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Malta - Hamrun
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Malta - Hamrun
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ