Cử nhân IS & Quản lý


Nghiên cứu hệ thống thông tin liên quan đến cách thức tổ chức và xã hội sử dụng và khai thác thông tin mới và các công nghệ truyền thông (ICT). Trọng tâm là về khía cạnh tổ chức và xã hội trong những nỗ lực tổ chức thực hiện để thích công nghệ thông tin, thay đổi thói quen của họ, và đạt được lợi ích.Nó dành cho ai?

Mức độ này được thiết kế cho một loạt các sinh viên bao gồm những người:


• Bạn muốn nghiên cứu hệ thống thông tin kỹ thuật và xã hội

hiện tượng;
• muốn đạt được những kỹ năng cần thiết cho các nhà quản lý để giải quyết vấn đề tổ chức và doanh nghiệp sử dụng công nghệ thông tin;

• Muốn đạt được một sự hiểu biết thấu đáo về cách organziations và xã hội sử dụng và khai thác thông tin mới và các công nghệ truyền thông (ICT).Tính năng của Bằng

Bằng cấp này được đặc biệt chú trọng về cách các máy tính được sử dụng trong các tổ chức kinh doanh và hành chính. Đó là tự nhiên, do đó, để kết hợp các nghiên cứu về hệ thống thông tin với các nghiên cứu về quản lý trong dozes bằng. Mức độ này được cấu trúc để lưới các kiến ​​thức học thuật và không phải là một sự kết hợp của hai lĩnh vực khác nhau vào một chương trình học. Học sinh được tiếp xúc với tổ chức và cơ chế của nó xác định rõ tác động của IS trong các tổ chức hiện đại.

Xem 8 các khóa học tại St Martin’s Institute of Information Technology »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date