Read the Official Description

Cử nhân Tin học & IS

&nbsp

Mức độ này sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng cơ bản cần thiết để trở thành một hệ thống thông tin chuyên nghiệp. Bạn sẽ học cách để biến một đề nghị vào một hệ thống làm việc có thể phát triển và phát triển để đáp ứng nhu cầu mới và thay đổi.

Đó là mục tiêu của mức độ cung cấp cho bạn một sự đánh giá rộng của đối tượng, chứ không phải chỉ là một sự hiểu biết về phương pháp tiếp cận thương mại hiện có, do đó sự hiểu biết của bạn và
kiến thức có thể thích nghi và phát triển để phù hợp với những kỹ năng được yêu cầu trong thế kỷ XXI.


Nó dành cho ai?

Mức độ này được thiết kế cho một loạt các sinh viên, kể cả những người:

• Muốn có được một mức độ vị thế quốc tế được dựa trên một máy tính vững chắc và khuôn khổ toán học

• Muốn trở thành một máy tính và hệ thống thông tin chuyên nghiệp

• Muốn phát triển kỹ năng và sự hiểu biết về các khía cạnh khác nhau của máy tính, chẳng hạn như phát triển hệ thống máy tính, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, thương mại điện tử, bảo mật máy tính và phần mềm quản lý.Tính năng của Bằng

Mức độ này cho phép nhấn mạnh để giảm khoảng cách mở rộng hiểu biết và giao tiếp giữa các chuyên gia máy tính kỹ thuật và quản lý kinh doanh.

Nó sẽ cung cấp cho bạn khả năng để trở thành một nhà lãnh đạo, quản lý về mặt kỹ thuật, có khả năng hiểu các yêu cầu quản lý đối với các tổ chức trong điều kiện kinh doanh và lãnh đạo một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật trong việc cung cấp IS giải pháp đáp ứng nhu cầu đó.

See 8 more programs offered by St Martin’s Institute of Information Technology »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date