bsc máy tính và là

St Martin’s Institute of Information Technology

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

bsc máy tính và là

St Martin’s Institute of Information Technology

Cử nhân Tin học & IS

&nbsp

Mức độ này sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng cơ bản cần thiết để trở thành một hệ thống thông tin chuyên nghiệp. Bạn sẽ học cách để biến một đề nghị vào một hệ thống làm việc có thể phát triển và phát triển để đáp ứng nhu cầu mới và thay đổi.

Đó là mục tiêu của mức độ cung cấp cho bạn một sự đánh giá rộng của đối tượng, chứ không phải chỉ là một sự hiểu biết về phương pháp tiếp cận thương mại hiện có, do đó sự hiểu biết của bạn và
kiến thức có thể thích nghi và phát triển để phù hợp với những kỹ năng được yêu cầu trong thế kỷ XXI.


Nó dành cho ai?

Mức độ này được thiết kế cho một loạt các sinh viên, kể cả những người:

• Muốn có được một mức độ vị thế quốc tế được dựa trên một máy tính vững chắc và khuôn khổ toán học

• Muốn trở thành một máy tính và hệ thống thông tin chuyên nghiệp

• Muốn phát triển kỹ năng và sự hiểu biết về các khía cạnh khác nhau của máy tính, chẳng hạn như phát triển hệ thống máy tính, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, thương mại điện tử, bảo mật máy tính và phần mềm quản lý.Tính năng của Bằng

Mức độ này cho phép nhấn mạnh để giảm khoảng cách mở rộng hiểu biết và giao tiếp giữa các chuyên gia máy tính kỹ thuật và quản lý kinh doanh.

Nó sẽ cung cấp cho bạn khả năng để trở thành một nhà lãnh đạo, quản lý về mặt kỹ thuật, có khả năng hiểu các yêu cầu quản lý đối với các tổ chức trong điều kiện kinh doanh và lãnh đạo một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật trong việc cung cấp IS giải pháp đáp ứng nhu cầu đó.

Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Malta - Hamrun
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Malta - Hamrun
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ