Cử nhân Tài chính Ngân hàng

&nbsp

Bộ phận kế toán và tài chính tại Viện St Martin mang một thương hiệu mới của mức độ nghiên cứu và phát triển bởi Trường Kinh tế London và Khoa học Chính trị (LSE). Các bằng cấp này cung cấp cho bạn một sự hiểu biết về kế toán, tài chính, ngân hàng và tài chính rằng sẽ hữu ích trong suốt sự nghiệp của bạn. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi không chỉ đơn giản là dạy kế toán hoặc kỹ thuật ngân hàng và tập trung vào kỹ năng tính toán với mục đích ứng dụng ngay lập tức, nhưng để cho phép học sinh để đánh giá tính hữu dụng của họ trong bối cảnh khác nhau. Chúng tôi khuyến khích bạn áp dụng một quan điểm quan trọng và linh hoạt và nhìn vào đối tượng từ nhiều góc độ, trong đó có định hướng quốc tế.


Nó dành cho ai?

• Nếu bạn muốn làm việc trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ngân hàng, đầu tư, bán hàng, kinh doanh, kinh tế, và quản lý.

• Nếu bạn đang làm việc muốn phát triển kỹ năng chuyên môn và kiến ​​thức hơn nữa.

• Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp và muốn tiến thân và doanh nghiệp của bạn để cấp độ cao hơn.


Tính năng của Bằng

Mức độ này cung cấp một nền tảng vững chắc trong ngành ngân hàng và tài chính trong khuôn khổ mạnh mẽ khoa học xã hội và một hương vị quốc tế, phát triển tham vấn với các học giả và các chuyên gia trên toàn thế giới. Các hướng dẫn đối tượng được cung cấp để hỗ trợ bài giảng của chúng tôi được viết bởi các nhà lãnh đạo quốc tế công nhận trong việc nghiên cứu và trong kế toán chuyên nghiệp và thị trường tài chính.

Xem 8 các khóa học tại St Martin’s Institute of Information Technology »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date