Bsc trong kế toán và tài chính

Chung

Có sẵn 15 địa điểm

Chương trình mô tả

Trực tuyến và thông qua hỗ trợ Open Learning

Yêu cầu nhập

  • Trình độ tiếng Anh

Những người nộp đơn không đạt yêu cầu đầu vào tối thiểu có thể được xem xét cho 'CHƯƠNG TRÌNH FOUNDATION'.

đường mòn

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Unicaf University is a pan-African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality academic qualifications.

Unicaf University is a pan-African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality academic qualifications. Đọc ít hơn
Cộng hòa , Newyork , Athens , Sòng bạc , London , Cairo , Accra , Lilongwe , Cảng Louis , Nairobi , Lagos , Mogadishu , Lusaka , Cơn sốt , Cộng hòa Síp + 14 Hơn Ít hơn