Các khóa học đại học trong thiết kế thời trang với Đại học Okan tại istanbul / gà tây

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Giới thiệu về trường

The University of Campania "Luigi Vanvitelli" was established in 1991 (Decree MURST, 25 March) with the aim of relieving the overcrowded conditions of the major Neapolitan university known as the “Fed ... Đọc thêm

The University of Campania "Luigi Vanvitelli" was established in 1991 (Decree MURST, 25 March) with the aim of relieving the overcrowded conditions of the major Neapolitan university known as the “Federico II”. Đọc ít hơn
Caserta , Aversa , Naples , Murcia , Shkodër , Bắc Kinh , Pyatigorsk , Lille , Thượng Hải , Istanbul + 9 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường