Công nghệ của các quá trình vận tải - hồ sơ «Tổ chức giao thông và quản lý giao thông»

Chung

Chương trình mô tả

Cục thực hiện việc chuẩn bị của sinh viên "Giao thông đường bộ". Hồ sơ này là có liên quan đến điều kiện hiện tại và yêu cầu nền kinh tế của đất nước. Trong nghiên cứu của môn nghề nghiệp của sinh chu trình nhận được một kiến ​​thức sâu sắc về công nghệ tiên tiến và tổ chức vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách, mô hình hóa các hệ thống giao thông, vận tải đa phương và đa phương thức, dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa, vận tải đường bộ quốc tế, hệ thống vận tải hành khách, ngành giao thông đô thị, hệ thống tự động hóa trong giao thông vận tải, vận tải và kho phức tạp, thiết kế cơ cấu vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách, và những người khác.

Thực hành & việc làm

Các bộ phận thực hiện đào tạo của sinh viên trên cơ sở của các tổ chức có liên quan và nhận được năng lực chuyên môn thực sự của họ cho phép sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp để được tuyên bố bởi các chuyên gia. Bảo vệ của cử nhân và thạc sĩ của các công trình loại cuối cùng được thực hiện tại các cuộc họp của Ủy ban giám định nhà nước, bao gồm các chuyên gia hàng đầu ngành công nghiệp, các nhà lãnh đạo và đại diện của các tổ chức lớn và các doanh nghiệp của Moscow và khu vực Moscow, các nhà tuyển dụng tương lai của sinh viên tốt nghiệp. Phát triển nghề nghiệp và sự nghiệp của sinh viên tốt nghiệp của bộ phận này là tiêu chí chính về chất lượng đào tạo của họ. Sinh viên tốt nghiệp tại MADI "Công nghệ của các quá trình vận tải" cũng được thành lập và hoạt động thành công cả ở Nga và ở nước ngoài.

Cập nhật lần cuối Tháng 7 2015