Cơ điện tử

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The UNdeC is an institution of higher education, public and free, responsible and committed to quality, relevance, and belonging to the Chilean society, the province, and the region; vigorous, creativ ... Đọc thêm

The UNdeC is an institution of higher education, public and free, responsible and committed to quality, relevance, and belonging to the Chilean society, the province, and the region; vigorous, creative, and constantly growing. Although national universities must respond to operating logics and quality parameters that are equanimous in the competence of all members of the National University System, they also have a geopolitical commitment. The decision to install a university is based on the conviction to strengthen the development of this region. Đọc ít hơn
Thủ đô
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.