cử nhân trong doanh số bán hàng toàn cầu và thị

Bạn có quan tâm đến những thách thức đa văn hóa tạo ra bởi sự toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới? Bạn có muốn làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu hoặc thậm chí Bạn muốn đi ra nước ngoài và sống một đời sống quốc tế ít nhất trong một vài năm?

Nền kinh tế xuất khẩu của Áo đã thành công trong việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các nhà máy công nghiệp, máy móc, hàng hóa kỹ thuật. Những hoạt động toàn cầu tạo ra một nhu cầu cao cho doanh số bán hàng trình độ phù hợp và nhân viên tiếp thị - và chuyên môn mà là những gì các chương trình tiên tiến độ "Bán hàng và Tiếp thị toàn cầu" (GSM) là tất cả về.

"Quản lý xuyên văn hóa và thị trường mới nổi trung tâm" là đối phó với các dự án nghiên cứu liên quan đến quản lý xuyên văn hóa.

Thông tin

 • Bằng cấp: Cử nhân Kinh doanh (BA)
 • Thời gian: 6 học kỳ (180 ECTS)
 • Lượng hàng năm: 45
 • Chế độ của nghiên cứu: toàn thời gian
 • Yêu cầu nhập học: 'A'-level / bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương
 • Thực tập: Trong 2 phần - mười tuần tổng
 • Học kỳ bắt buộc ở nước ngoài: Trong học kỳ thứ 3 tại một trong 100 trường đại học đối tác trên toàn thế giới.
 • Ngôn ngữ của học phí: 100% tiếng Anh

Tuyển quốc tế trong Bán hàng và Marketing

 • Hoạt động & bán trong một thị trường toàn cầu
 • Quản lý bán hàng đa văn hóa & tiếp thị
 • Phát triển kỹ năng xã hội & ngôn ngữ

Mức độ của bạn trong Bán hàng và Tiếp thị toàn cầu sẽ cho bạn đủ để làm việc thành công trong một đội ngũ tài khoản chính, một người bán hàng hay tiếp thị bộ phận. Bạn có thể bắt đầu sự nghiệp của bạn chẳng hạn như một người quản lý tài khoản chính, viên bán hàng hay tiếp thị quản lý, quản lý xuất khẩu, quản lý sản phẩm.

Bạn sẽ có đủ điều kiện để đóng góp cho một sản phẩm ra mắt hoặc gia nhập thị trường ở nước ngoài.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Tiếng Đức

Xem 1 các khóa học tại University of Applied Sciences Upper Austria »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
6 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date