Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin

Melbourne Polytechnic

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin

Melbourne Polytechnic

Cử nhân Công nghệ thông tin của Melbourne Polytechnic là một bằng cấp mới được công nhận nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các chuyên gia kinh doanh đủ điều kiện trong lĩnh vực an ninh mạng, hệ thống thông tin doanh nghiệp và phát triển phần mềm.

Một khóa học có hương vị kinh doanh đặc biệt

Một nghề nghiệp trong công nghệ thông tin hướng kinh doanh cung cấp tiềm năng cho phần thưởng và tăng trưởng tài chính lớn, nhưng cũng đòi hỏi một loạt các kỹ năng và kiến ​​thức chuyên môn. Chương trình này được thiết kế để cung cấp kiến ​​thức lý thuyết và kỹ năng nghề cao cấp trong công nghệ thông tin với trọng tâm kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức địa phương và đa quốc gia, cũng như cộng đồng doanh nghiệp rộng lớn hơn.

Khóa học này được cập nhật, phù hợp với ngành và phù hợp với xu hướng mới nổi trong giáo dục công nghệ thông tin.

Cử nhân Công nghệ thông tin cung cấp:

sự tích hợp của một chương trình học thuật khắt khe về công nghệ thông tin với các lĩnh vực an ninh mạng, phát triển ứng dụng đám mây và phát triển ứng dụng đám mây để nghiên cứu công nghệ thông tin và kinh doanh các công nghệ thông tin mới nhất liên quan đến việc giới thiệu các tiêu chuẩn bảo mật mạng phát triển kinh doanh thông minh và các ứng dụng kinh doanh điện tử và hệ thống kết quả tốt nghiệp được thực tế, giải pháp theo định hướng, trưng bày một loạt các kỹ năng trong công nghệ thông tin ngày nay cho phép môi trường kinh doanh.

Chương trình cử nhân cũng bao gồm các chủ đề công nghệ thông tin chủ đạo, truyền thống như:

  • nối mạng
  • lập trình
  • phân tích hệ thống
  • hệ thống cơ sở dữ liệu

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể đóng góp ý nghĩa cho nghề công nghệ thông tin và rộng hơn, cộng đồng doanh nghiệp.

Những sinh viên đã hoàn tất thành công hai năm đầu tiên của bằng cử nhân có thể chọn để thoát ra với bằng cấp liên kết của trình độ công nghệ thông tin.

Yêu cầu đầu vào của sinh viên quốc tế

Hoàn tất thành công các nghiên cứu tương đương với giáo dục lớp 12 của Úc hoặc kinh nghiệm làm việc có liên quan. Trình độ thông thạo Anh ngữ tương đương với điểm IELTS tổng thể học thuật 6.0.

Cũng giống như lựa chọn một khóa học, hoàn cảnh của mỗi sinh viên khác nhau khi nói đến thời gian học phí và chúng tôi có thể hướng dẫn bạn qua cấu trúc phí. Mỗi trang khóa học sẽ trình bày chi phí cụ thể hoặc truy cập trang Học phí địa phương hoặc trang Học phí quốc tế để biết thêm thông tin.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Melbourne Polytechnic

Cập nhật lần cuối October 4, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 25, 2019
Tháng Bảy 29, 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
18,400 AUD
16400 đô la Úc mỗi năm
Information
Deadline
Tháng 2 24, 2019
Applications are accepted up until intakes commence.
Locations
Úc - Melbourne, Victoria
Ngày bắt đầu : Tháng 2 25, 2019
Hạn cuối hồ sơ Tháng 2 24, 2019
Applications are accepted up until intakes commence.
Ngày kết thúc Tháng Sáu 28, 2022
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 29, 2019
Hạn cuối hồ sơ Tháng Bảy 28, 2019
Applications are accepted up until intakes commence.
Ngày kết thúc Tháng 12 6, 2022
Dates
Tháng 2 25, 2019
Úc - Melbourne, Victoria
Hạn cuối hồ sơ Tháng 2 24, 2019
Applications are accepted up until intakes commence.
Ngày kết thúc Tháng Sáu 28, 2022
Tháng Bảy 29, 2019
Úc - Melbourne, Victoria
Hạn cuối hồ sơ Tháng Bảy 28, 2019
Applications are accepted up until intakes commence.
Ngày kết thúc Tháng 12 6, 2022