Cử nhân công nghệ thông tin

Cử nhân 's chương trình nghiên cứu, công nghệ thông tin, đào tạo các chuyên gia có thể thiết kế, xây dựng, và chạy hệ thống thông tin.


Nó có thể nghiên cứu Quản lý dự án công nghệ thông tin trong tất cả ba hình thức nghiên cứu trong Séc hoặc tiếng Anh trong một chương trình nghiên cứu 3 năm tiêu chuẩn.


Hồ sơ tốt nghiệp 's

Sinh viên tốt nghiệp từ lĩnh vực này đạt được những kiến ​​thức cần thiết để làm việc như các chuyên gia trong thiết kế hệ thống thông tin và thực hiện.

Đủ điều kiện cho những công việc sau đây

  • Kiến trúc sư phần mềm
  • Nhà phát triển
  • Thử nghiệm
  • Tích hợp hệ thống
  • Tư vấn

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi đã sẵn sàng để nghiên cứu liên quan đến Quản trị Kinh doanh hoặc các chương trình thạc sĩ khác ở các trường đại học.


Các hình thức học

  • Học toàn thời gian
  • Bán thời gian nghiên cứu
  • Nghiên cứu cá nhân
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại Unicorn College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
3 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date