Cử nhân Công tác Xã hội (BSW)

Địa điểm:

  • Casuarina Campus
  • Các nghiên cứu bên ngoài

Cử nhân Công tác xã hội là một mức độ chuyên nghiệp được công nhận, cho phép sinh viên để đáp ứng các yêu cầu về điều kiện cho các thành viên với Hiệp hội các nhân viên xã hội Úc. Mức độ cung cấp cho sinh viên cơ hội để nghiên cứu các yếu tố cốt lõi của công tác xã hội với một tập trung vào các vấn đề liên quan đến lãnh thổ Bắc Úc. Một yếu tố quan trọng của việc học tập của học sinh là yêu cầu để thực hiện hai, vị trí 70 ngày trong năm thứ ba và thứ tư của nghiên cứu.

Kiểm tra Lịch sử hình sự: Học sinh phải có được một thông báo làm việc với trẻ em giải phóng mặt bằng (Ochre Card) và đã xóa một Phiếu kiểm tra trước khi họ có thể đảm nhận các vị trí. Những học sinh có Checks Cảnh sát không được xóa sẽ không thể thực hiện vị trí và do đó sẽ không có khả năng hoàn thành các yêu cầu của khóa học.

Yêu cầu nhập học

The South Australian Centre tuyển sinh đại học (SATAC) nhận và xử lý các ứng dụng cho nhập học cho trường Đại học Charles Darwin Higher Education sinh viên tương lai.

Yêu cầu tiếng Anh cho sinh viên quốc tế

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Công nhận chuyên nghiệp

Hội đủ điều kiện cho các thành viên của Hiệp hội Công nhân Xã hội Úc.

Cơ hội nghề nghiệp

Là một sinh viên tốt nghiệp được công nhận là nhân viên xã hội có thể đưa ra một loạt các lựa chọn nghề nghiệp trong cả chính phủ và khu vực phi chính phủ. Lĩnh vực thực hành bao gồm: bảo vệ trẻ em, sức khỏe, sức khỏe tâm thần, công lý, rượu và các dịch vụ ma túy khác, hỗ trợ gia đình, chăm sóc người già, dịch vụ việc làm, vv

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 14 các khóa học tại Charles Darwin University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 1 2020
Tháng 1 2020
Duration
4 - 8 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date