Chương trình BCA được cung cấp bởi các trường Đại học Sharda, là một chương trình chuyên nghiệp công nghệ thông tin cung cấp giáo dục chất lượng cao cho sinh viên. Đó là trong ba năm thời gian. Khóa học này được thiết kế để sinh viên có nền phi toán học tại 10 + 2 cấp được yêu cầu phải đồng thời theo đuổi và hoàn thành các khóa học Foundation trong Toán học. Mục tiêu của chương trình là để cung cấp các cơ sở học tập âm thanh mà từ đó sự nghiệp tiên tiến trong ứng dụng máy tính có thể được phát triển. Nền tảng khái niệm trong việc sử dụng máy tính cũng như các ứng dụng kinh doanh thực tế của nó là cung cấp

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 23 các khóa học tại Sharda University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng Bảy 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Bảy 2019