Cử nhân của phương tiện truyền thông tương tác

Academy of Information Technology

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân của phương tiện truyền thông tương tác

Academy of Information Technology

Interactive Media là một trong những ngành phát triển nhanh nhất cả ở Úc và quốc tế. Chúng tôi đang đắm mình trong phương tiện truyền thông tương tác trong một số ngày càng tăng của các khía cạnh của cuộc sống. Cho dù đó là phim, thiết kế, hình ảnh động phát triển game, phát triển ứng dụng hoặc tiếp thị trực tuyến, phương tiện truyền thông tương tác ở khắp mọi nơi. Bởi vì ngành công nghiệp này đang tiến triển rất nhanh ở đó là một thiếu hụt của các chuyên gia có kiến ​​thức và đào tạo trong lĩnh vực này.

Cử AIT của Interactive Media nhiên cung cấp cho bạn những kiến thức, kỹ năng và khả năng để đáp ứng với những thay đổi liên tục mà ngành công nghiệp này sẽ tiếp tục gặp. Chương trình này cung cấp cho bạn với các nền tảng rộng lớn để tham gia vào các học viên như chuyên nghiệp.

Cử nhân Interactive Media nhiên của AIT bao gồm các chủ đề rộng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Bạn có thể chọn môn trong bất kỳ lĩnh vực sau. - Film - Animation - Game phát triển - Thiết kế

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Úc - Sydney, New South Wales
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Úc - Sydney, New South Wales
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ