Read the Official Description

Interactive Media là một trong những ngành phát triển nhanh nhất cả ở Úc và quốc tế. Chúng tôi đang đắm mình trong phương tiện truyền thông tương tác trong một số ngày càng tăng của các khía cạnh của cuộc sống. Cho dù đó là phim, thiết kế, hình ảnh động phát triển game, phát triển ứng dụng hoặc tiếp thị trực tuyến, phương tiện truyền thông tương tác ở khắp mọi nơi. Bởi vì ngành công nghiệp này đang tiến triển rất nhanh ở đó là một thiếu hụt của các chuyên gia có kiến ​​thức và đào tạo trong lĩnh vực này.

Cử AIT của Interactive Media nhiên cung cấp cho bạn những kiến thức, kỹ năng và khả năng để đáp ứng với những thay đổi liên tục mà ngành công nghiệp này sẽ tiếp tục gặp. Chương trình này cung cấp cho bạn với các nền tảng rộng lớn để tham gia vào các học viên như chuyên nghiệp.

Cử nhân Interactive Media nhiên của AIT bao gồm các chủ đề rộng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Bạn có thể chọn môn trong bất kỳ lĩnh vực sau. - Film - Animation - Game phát triển - Thiết kế

Program taught in:
Anh

See 1 more programs offered by Academy of Information Technology »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 1 2020
Application deadline

Tháng 1 2020

Location
Application deadline
End Date