Read the Official Description

Cử nhân Sản xuất cơ khí và tự động hóa

Chương trình được giảng dạy tại Trung Quốc. Chương trình bốn năm dự định sẽ trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về lý thuyết và kiến ​​thức kỹ thuật chuyên ngành, và cho phép họ áp dụng những kiến ​​thức và kỹ năng đã học để thực hành. Họ có thể được sử dụng cho các vị trí thiết kế sản phẩm cơ khí và sản xuất hoặc trong các doanh nghiệp hoặc trong các trung tâm nghiên cứu. Các khóa học chủ yếu bao gồm: Thiết kế cơ khí, phương pháp hàn và thiết bị, hàn Luyện kim, hàn Quản lý sản xuất, vv

See 7 more programs offered by Qingdao Technological University Qindao College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date