Cử nhân du lịch khách sạn và ẩm thực nghệ thuật

Varna University of Management

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân du lịch khách sạn và ẩm thực nghệ thuật

Varna University of Management

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 10 2019
Duration
Thời hạn
3 - 4 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
1,950 EUR
Locations
Bulgaria - Varna, Varna
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 10 2019
Bulgaria - Varna, Varna
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ