Cử nhân Gốm sứ

Gốm sứ cho sinh viên những cơ hội phát triển như các nghệ sĩ phòng thu và thiết kế cho các sản phẩm công nghiệp, giới thiệu một loạt các khả năng để làm việc với đất sét. Sinh viên có thể chọn chuyên gốm sứ studio, gốm sứ đa phương tiện hoặc tác phẩm điêu khắc gốm. Lĩnh vực trọng tâm là thử nghiệm, cũng như kỹ năng quan trọng và kỹ thuật mạnh mẽ.

TUYỂN SINH TIÊU CHÍ:

  • Minimum NĂM (5) đối tượng CXC với lớp 1 đến lớp 3 (lớp 3 sau năm 1998) hoặc tối thiểu NĂM (5) 'O' Level GCE với điểm A đến C.
  • Có ít nhất 17 tuổi tại thời điểm nhập học.
  • Tiếng Anh tại CXC / GCE Cấp (hoặc tương đương) là bắt buộc đối với tất cả các ứng viên.
  • Nghệ thuật thị giác tại CXC / GCE Cấp (hoặc tương đương) là thuận lợi cho người nộp đơn.
  • DANH MỤC: Ứng viên phải nộp một danh mục đầu tư của công việc ban đầu để đánh giá. Danh mục đầu tư nên bao gồm không ít hơn mười lăm (15) tác phẩm nghệ thuật gần đây, tức là, bản vẽ được thực hiện từ quan sát, bao gồm cả cảnh quan, vẫn còn sống, tự chụp chân dung hoặc hình vẽ. Slide hoặc hình ảnh được chấp nhận từ người nộp đơn ở nước ngoài.
  • TIẾNG ANH YÊU CẦU: Người nộp đơn có ngôn ngữ bản xứ không phải là tiếng Anh phải thi tiếng Anh như một ngoại ngữ (TOEFL). Ứng viên có thể đăng ký cho các kỳ thi TOEFL tại www.ets.org / toefl.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 17 các khóa học tại Edna Manley College of the Visual and Performing Arts »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date