Cử nhân giáo dục âm nhạc trong giáo dục trung học âm nhạc

Northern Arizona University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân giáo dục âm nhạc trong giáo dục trung học âm nhạc

Northern Arizona University

Khu vực Nhấn mạnh sẵn có:

  • Choral - Nhấn mạnh
  • Instrumental - Nhấn mạnh

mức độ này chuẩn bị cho bạn một giấy chứng nhận giáo dục trung học, với một sự chứng thực K-12 trong âm nhạc.

Chương trình này được công nhận bởi Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục (NCATE).

h2> Tôi có thể làm gì với một Cử nhân Giáo dục âm nhạc trong Âm nhạc Giáo dục Trung học?

Nhiệm vụ của Trường Âm nhạc là để cung cấp một nền giáo dục dựa trên kinh nghiệm, cân bằng giữa hiệu suất và các viện nghiên cứu, dẫn đến sự nghiệp thành công và sự tham gia của cả đời trong âm nhạc; để làm phong phú thêm đời sống văn hóa của cộng đồng xung quanh thông qua các chương trình chất lượng cao tiếp cận cộng đồng, các buổi biểu diễn chuyên nghiệp tầm cỡ, và các cơ hội hợp tác khác; để nuôi dưỡng một môi trường nơi phát hiện, sáng tạo và phát triển cá nhân và chuyên nghiệp có thể phát triển mạnh; và giá trị truyền thống chưa tìm sự đổi mới.

Yêu cầu Đại học

Để nhận được bằng cử nhân tại Đại học Northern Arizona, bạn phải hoàn thành ít nhất 120 đơn vị tín dụng tối thiểu bao gồm, các nghiên cứu yêu cầu tự do, và yêu cầu các trường đại học chuyên ngành như được liệt kê dưới đây.

  • Tất cả các yêu cầu nghiên cứu, đa dạng, cơ sở cấp bằng văn bản, và capstone tự do của Đại học Bắc Arizona.
  • Tất cả các yêu cầu về kế hoạch học tập cụ thể của bạn (s).
  • Ít nhất 30 đơn vị của các khóa học trên-chia, trong đó có thể bao gồm việc chuyển giao.
  • Ít nhất 30 đơn vị của các môn học được thực hiện thông qua Đại học Northern Arizona, trong đó ít nhất 18 tuổi phải có các khóa học trên-chia (300 cấp trở lên). Yêu cầu này không được đáp ứng bằng thẻ tín dụng-by-thi, retro-tín dụng, chuyển giao môn học, vv
  • Một điểm trung bình tích lũy tối thiểu 2.0 trên tất cả các công việc cố tại Đại học Northern Arizona.

Campus Sẵn có

  • cột cờ
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Flagstaff, Arizona
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Flagstaff, Arizona
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ