Mức độ Mico trong Giáo dục đặc biệt là hướng dẫn được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của trẻ em với Ngoại Lệ như thính giác và thị giác suy giảm, khuyết tật, chậm phát triển tâm thần, rối loạn giao tiếp, những ân tứ và rối loạn hành vi học tập. Có bằng Giáo dục đặc biệt có thể phục vụ như là một điều kiện tiên quyết vào các ngành nghề khác như:

  • Speech and Language Pathology
  • Trị liệu nghề nghiệp
  • Vật lý trị liệu
  • Tâm lý giáo dục
  • Psychometrics
  • Phục hồi chức năng cộng đồng

Chương trình cung cấp một 4 năm học trong bất kỳ lĩnh vực sau đây của chuyên môn:

  • Tật vừa và nặng
  • Đánh giá giáo dục và Kế hoạch giảng dạy
  • Tật nhẹ và vừa phải
  • Mù và khiếm
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 3 các khóa học tại The Mico University College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
105,000 JMD
mỗi học kỳ
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date