Cử nhân giáo dục - giáo dục đặc biệt

The Mico University College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân giáo dục - giáo dục đặc biệt

The Mico University College

Mức độ Mico trong Giáo dục đặc biệt là hướng dẫn được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của trẻ em với Ngoại Lệ như thính giác và thị giác suy giảm, khuyết tật, chậm phát triển tâm thần, rối loạn giao tiếp, những ân tứ và rối loạn hành vi học tập. Có bằng Giáo dục đặc biệt có thể phục vụ như là một điều kiện tiên quyết vào các ngành nghề khác như:

 • Speech and Language Pathology
 • Trị liệu nghề nghiệp
 • Vật lý trị liệu
 • Tâm lý giáo dục
 • Psychometrics
 • Phục hồi chức năng cộng đồng

Chương trình cung cấp một 4 năm học trong bất kỳ lĩnh vực sau đây của chuyên môn:

 • Tật vừa và nặng
 • Đánh giá giáo dục và Kế hoạch giảng dạy
 • Tật nhẹ và vừa phải
 • Mù và khiếm
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
105,000 JMD
mỗi học kỳ
Locations
Jamaica - Kingston, St. Andrew Parish
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Jamaica - Kingston, St. Andrew Parish
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ