Cử nhân giáo dục kỹ thuật

Crandall University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân giáo dục kỹ thuật

Crandall University

Giáo dục kỹ thuật Tại Crandall

Cử nhân Kỹ Thuật sỹ (BTEd.) Là một chương trình tiên tiến được thiết kế để kết hợp các kỹ năng kỹ thuật trước đây của bạn và đào tạo với đào tạo giáo viên thế kỷ 21. Nếu bạn có một nền tảng trong các lĩnh vực như công nghệ kinh doanh, công nghệ thông tin, nghệ thuật nấu ăn, Thiết kế nội thất, giao dịch, hoặc Hospitality và muốn làm việc trong một môi trường, thì đây là chương trình cho bạn.

Sau khi hoàn thành thành công của các bằng Cử nhân Giáo dục kỹ thuật, bạn sẽ có đủ điều kiện để áp dụng cho một Level 4 chứng chỉ giảng dạy từ Bộ Giáo dục New Brunswick.

Chương trình đặc biệt nổi bật với một Cử nhân Giáo dục kỹ thuật

Cử nhân của chúng ta về sinh viên tốt nghiệp Sư phạm Kỹ thuật tổ chức một danh tiếng mạnh mẽ trên toàn thế giới. Thông thường chúng được yêu cầu cụ thể cho vị trí thực tập ở những nơi như Trung Quốc và Australia.

Giáo sư Giáo dục kỹ thuật lại ngang nhau của văn học hiện tại và phương pháp thảo luận trong các tạp chí chuyên nghiệp để học sinh của chúng tôi tìm hiểu các kỹ thuật mới nhất và các phương pháp tiếp cận. Học sinh học cách sử dụng các công nghệ mới nhất của lớp học bao gồm các nguồn lực như bảng thông minh, hệ thống phản ứng của sinh viên, tài liệu kỹ thuật số máy ảnh hồng ngoại và khuếch đại âm thanh lớp học.

Chương trình bao gồm 18 tuần trong lớp học - 2 tuần quan sát và 16 tuần liên tiếp kinh nghiệm giảng dạy thực tế. Học sinh hoàn thành các môn học học kỳ đầu tiên của họ trước khi họ đang ở trong một lớp học để họ có thể nhận được lợi ích tối đa từ những quan sát của họ.

Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Canada - Moncton, New Brunswick
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Canada - Moncton, New Brunswick
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ