Cử nhân Giáo dục

&nbsp

Khóa học này là lý tưởng cho các học viên làm việc trong các bối cảnh học tập, những người muốn tiếp tục phát triển chuyên nghiệp. BA (Hons) Giáo dục sẽ cung cấp cho bạn một cơ hội để tham gia học tập mà sẽ tăng cường và phát triển kiến ​​thức chuyên môn, kỹ năng của bạn và sự hiểu biết. Đây là một tuyến đường đã được chứng minh, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, cũng như phát triển cá nhân và học tập.

&nbsp

Tất cả các mô-đun sẽ giúp bạn khám phá và phát triển các khía cạnh của vai trò chuyên nghiệp của bạn. Các mô-đun cuối cùng và bắt buộc, các dự án lớn, thường có dạng của một dự án nghiên cứu hành động quy mô nhỏ.

Xem 15 các khóa học tại University Centre Peterborough »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 8 2020
Theo địa điểm
Theo ngày