Bằng cấp này cung cấp cho bạn những kiến ​​thức và kỹ năng thiết kế đặc biệt cho nghề nghiệp trong chính sách và quản lý nhà nước. Bằng cấp này sẽ giúp bạn có được những hiểu biết cần thiết để lập kế hoạch và xây dựng chính sách cũng như quản lý, tổ chức và thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực công cộng.

chương trình học của bạn sẽ tập trung vào việc tổ chức quản trị, tài chính, và hành chính. Với chuyên môn này, bạn có thể tìm việc làm tại địa phương, tiểu bang, hoặc chính phủ liên bang; các ngành dịch vụ công cộng, như cháy và cứu hộ hoặc chăm sóc sức khỏe; và các tổ chức phi lợi nhuận, chẳng hạn như nghệ thuật hoặc các cơ quan cứu trợ quốc tế.

Tôi có thể làm gì với một Cử nhân Quản trị Công?

cơ hội nghề nghiệp mà có thể được theo đuổi:

 • Chuyên gia hành chính
 • quản lý chương trình phi lợi nhuận
 • Điều phối viên chương trình
 • Trợ lý điều hành

Với giáo dục hơn nữa, một trong những con đường có thể:

 • Thành phố / quản lý County
 • Quản lý / nhà phân tích ngân sách
 • Giám đốc điều hành phi lợi nhuận
 • hiệu suất kiểm toán viên

Yêu cầu Đại học

Để nhận được bằng cử nhân tại Đại học Northern Arizona, bạn phải hoàn thành ít nhất 120 đơn vị tín dụng tối thiểu bao gồm, các nghiên cứu yêu cầu tự do, và yêu cầu các trường đại học chuyên ngành như được liệt kê dưới đây.

 • Tất cả các yêu cầu nghiên cứu, đa dạng, cơ sở cấp bằng văn bản, và capstone tự do của Đại học Bắc Arizona.
 • Tất cả các yêu cầu về kế hoạch học tập cụ thể của bạn (s).
 • Ít nhất 30 đơn vị của các khóa học trên-chia, trong đó có thể bao gồm việc chuyển giao.
 • Ít nhất 30 đơn vị của các môn học được thực hiện thông qua Đại học Northern Arizona, trong đó ít nhất 18 tuổi phải có các khóa học trên-chia (300 cấp trở lên). Yêu cầu này không được đáp ứng bằng thẻ tín dụng-by-thi, retro-tín dụng, chuyển giao môn học, vv
 • Một điểm trung bình tích lũy tối thiểu 2.0 trên tất cả các công việc cố tại Đại học Northern Arizona.

Campus Sẵn có

 • Yuma
 • Tucson
 • Thung lũng paradise
 • Glendale
 • trực tuyến
 • Chandler-Gilbert
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 83 các khóa học tại Northern Arizona University »

Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date