Cử nhân - HRM

Miguel Torga Institute of Higher Education (ISMT)

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân - HRM

Miguel Torga Institute of Higher Education (ISMT)

Các mục tiêu chính của khóa học này của nghiên cứu là: - Cung cấp cho sinh viên một cảm giác về vai trò hiện tại để được chơi bởi các nhà quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức nói chung; - Để cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức về các công cụ mới nhất trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực; - Chuyên gia quản lý đào tạo nguồn nhân lực người có thể nắm vững các kỹ thuật chính và các công cụ quản lý nguồn nhân lực, có tính đến bối cảnh tổ chức hiện nay, nơi có một sự thay đổi trong tổ chức công việc, đặc biệt là nhờ sự xuất hiện của thực tế mới lao động, và các khẩu hiệu là "thay đổi" và "thích ứng".

TUYỂN

Cơ hội việc làm cho những người nắm giữ các bằng cấp về quản lý nhân sự được đa dạng, tuy nhiên nhấn mạnh sau đây: - Thực hiện các nhiệm vụ như quản lý / Professional HR trong Human Resources Sở công ty và các tổ chức nói chung; - Chức năng tư vấn tài chính trong khu vực nhân sự như một nghề tự do; - Tập thể dục trong vai trò cố vấn công ty tư vấn, tuyển dụng và lựa chọn, công việc tạm thời, tìm việc, vv; - Thực hiện vai trò tư vấn cụ thể trong lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động. Cũng lưu ý rằng những người lao động có thể thực hiện các hoạt động của họ trong nhiều loại khác nhau của các tổ chức, bất kể kích thước, diện tích kinh doanh, lĩnh vực hoạt động, kể từ khi người quản lý là ngang với các tổ chức của tất cả các loại và lĩnh vực hoạt động .

Yêu cầu tuyển sinh - Các MAID Tiếng Bồ Đào Nha ISMT

QUỐC TẾ HỌC SINH TẠI ISMT - các điều kiện tiếp cận là gì?

Có thể áp dụng cho các cuộc thi sinh viên quốc tế: 1) giữ một trình độ chuyên môn, trong nước mà nó đã thu được, cung cấp cho họ quyền được đứng và tiếp cận với giáo dục đại học ở nước này. Điều này đòi hỏi các tài liệu trình bày các tiêu đề của trình độ chuyên môn, trong đó nêu rõ phân loại cuối cùng, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước đó 2) giữ một bằng tốt nghiệp giáo dục trung học Bồ Đào Nha hoặc một mức độ tương đương. Trường hợp thứ hai yêu cầu trình bày tài liệu tương đương của khóa học không-Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha hệ thống giáo dục, trong đó nêu rõ phân loại cuối cùng

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Bồ Đào Nha
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 10 2019
Duration
Thời hạn
6 học kỳ
Toàn thời gian
Locations
Bồ Đào Nha - Coimbra, Coimbra District
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 10 2019
Bồ Đào Nha - Coimbra, Coimbra District
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ