Cử nhân Kế toán (BACC)

Địa điểm:

  • Alice Springs
  • CDU Melbourne
  • CDU Sydney
  • Casuarina Campus
  • Các nghiên cứu bên ngoài

Tất nhiên kế toán này cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến ​​thức âm thanh trong kế toán tài chính, kế toán, quản lý, thuế, luật kinh doanh và tài chính.

Điều này tạo nghề theo định hướng và khoá học sinh làm trung tâm cho sinh viên với việc làm và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong một môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng. Nó cho phép sự linh hoạt của nghiên cứu và chuẩn bị học sinh cho nghề nghiệp trong một loạt các lĩnh vực kinh doanh. Ngoài ra, giao tiếp, trình bày và giải quyết vấn đề kỹ năng được nhấn mạnh.

Học sinh có nhiều lựa chọn các đơn vị kinh doanh từ đó để lựa chọn và tự chọn mà sẽ bổ sung cho lợi ích cá nhân của họ và lựa chọn nghề nghiệp. Ngoài ra, học sinh có thể chọn môn tự chọn từ những lĩnh vực khác, bao gồm các nghiên cứu ngôn ngữ học, nhân học, lịch sử, khoa học xã hội, nghiên cứu bản địa, áp dụng khoa học và kỹ thuật.

Sự linh hoạt của các khóa học CDU cho phép học sinh có tiến bộ thỏa đáng để di chuyển từ một ghi danh Cử nhân Kế toán Cử nhân Thương mại mà không bị phạt.

Yêu cầu nhập học

The South Australian Centre tuyển sinh đại học (SATAC) nhận và xử lý các ứng dụng cho nhập học cho trường Đại học Charles Darwin Higher Education sinh viên tương lai.

Yêu cầu tiếng Anh cho sinh viên quốc tế

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Công nhận chuyên nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình học có thể áp dụng cho thành viên của CPA Australia, Viện Kế toán Chartered tại Úc (ICAA) và Hiệp hội Kế toán Công chứng của Vương quốc Anh (ACCA).

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể mong đợi để tìm được việc làm trong một loạt các lĩnh vực trong các công ty khu vực công và tư nhân, ngân hàng và các tổ chức tài chính, các công ty tư vấn và cơ quan chính phủ, trong quản lý tài chính, kiểm toán và kiểm soát, báo cáo của công ty, kế toán, thuế, lập kế hoạch tài chính vv

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 14 các khóa học tại Charles Darwin University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 1 2020
Tháng 1 2020
Duration
3 - 6 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date