Cơ hội cho sinh viên

Thực tập

Ví dụ về các tập gần đây cho sinh viên kế toán gồm:

  • Holbrook và Manter, Kansas, CPA (Nhân viên kiểm toán) - Neeman y tế quốc tế (Asia) Ltd (Nhân viên kế toán) - Ernst & Young (Abu Dhabi) (Nhân viên kiểm toán) - Kiểm toán Nhà nước Ohio (Audit Fellowship Intern)

Việc làm

Ba sinh viên thường được sử dụng bởi các giảng viên kế toán trợ lý học sinh. Các bài tập ở nhà trợ học sinh lớp, sao chép các tài liệu phát class, kỳ gia sư sinh viên, và hỗ trợ hành chính khác.

Khả năng nghề nghiệp cho các chuyên ngành Kế toán

  • Công kế toán - Kế toán doanh nghiệp - Chính phủ - Giáo dục - Phi lợi nhuận

Trường hợp chuyên ngành kế toán mới đây từ Muskingum được việc làm:

  • Ernst and Young - PricewaterhouseCoopers - Văn phòng Ohio Kiểm toán Nhà nước '- Rea và Associates - Crowe, Chizek và Công ty

Chương trình sau đại học

Hầu hết các sinh viên kế toán của chúng tôi không đi học sau đại học. Các sinh viên lựa chọn các tùy chọn Kế toán-Công 150 giờ tín dụng ở đây tại Muskingum có thể ngồi cho kỳ thi CPA mà không có một bằng tốt nghiệp, nhưng đây là một vài ví dụ về trường cựu học sinh đã tham dự: - Đại học Virginia - Đại học Ohio - Đại học Hartford

Tuyên bố nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Khoa Kinh tế, Kế toán và Kinh doanh là để giúp sản xuất các thành viên cũng đa dạng của cộng đồng doanh nghiệp, những người hiểu sự cần thiết của lợi nhuận là sự cân bằng các ràng buộc về hành vi đạo đức, hành vi pháp lý và rủi ro. Tất cả bốn chuyên ngành trong Bộ của chúng tôi (Kinh tế, Kế toán, Kế toán-Công, và kinh doanh) được thiết kế để cung cấp các công cụ cần thiết cho sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi để thành công trong cả hai thế giới thương mại và trong các chương trình cấp bằng đại học. Chúng tôi tìm kiếm để thách thức các sinh viên của chúng tôi để khách quan phân tích tình hình kinh tế, xây dựng phương án khả thi và có đạo đức, và đưa ra quyết định thích hợp để cân bằng lợi ích của công ty với các tác động tổng thể về xã hội.

Nhiệm vụ Khoa Kinh tế, Kế toán và Kinh doanh hỗ trợ sứ mệnh của Đại học Muskingum bằng cách cung cấp các chương trình học thuật chất lượng cao trong bối cảnh của một nền giáo dục nghệ thuật tự do. Chúng tôi giúp phát triển toàn bộ những người có thể nghĩ nghiêm túc, cư xử có đạo đức, và tham gia vào xã hội để họ có thể sống một cuộc sống nghề nghiệp, đáp ứng cá nhân và trách nhiệm xã hội.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 9 các khóa học tại Muskingum University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date