Cử nhân kỹ sư (khoa học máy tính)

The University Of Georgia

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân kỹ sư (khoa học máy tính)

The University Of Georgia

Chương trình cho phép:

Trình độ tiếng Anh ngôn ngữ B1 (70%) và các yêu cầu pháp lý khác, cụ thể là công dân của Georgia thành công nên vượt qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia thống nhất. Sinh viên tốt nghiệp cao học nước ngoài đã nhận được đầy đủ giáo dục phổ thông ở nước ngoài hoặc tương đương và hai năm cuối cùng của giáo dục tổng quát đầy đủ đã được nghiên cứu ở nước ngoài hoặc những sinh viên sống ở nước ngoài cho hai hoặc nhiều năm qua và hiện đang du học ở các cơ sở giáo dục cao được công nhận bởi pháp luật của nước sở tại sẽ có thể nhập vào các chương trình mà không đi Uniform thi tuyển sinh quốc gia theo thứ tự №224 / N của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học của Georgia (ngày 29 tháng 12 năm 2011).

Mục tiêu chương trình:

Các mục tiêu của chương trình là cung cấp giáo dục phổ thông chất lượng trong kỹ thuật, có căn cứ vào các nguyên tắc cơ bản của khoa học, toán học và kỹ thuật; để thúc đẩy đổi mới; để phát triển khả năng phân tích, tổng hợp, và thiết kế kỹ thuật (điện, viễn thông và máy tính) hệ thống; bằng phương tiện của các khóa học giáo dục nói chung, để nâng cao khả năng giao tiếp và có được một sự hiểu biết và đánh giá cao cho các khu vực khác của thành tựu trí tuệ của con người; để chuẩn bị học sinh cho sự nghiệp thành công trong ngành công nghiệp, chính phủ và giới học giả. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực kỹ thuật sẽ có thể có được vị trí công việc tại nhiều công ty tư nhân và các tổ chức như điện, viễn thông và kỹ sư máy tính.

Phương pháp cho Đạt được kết quả học tập:

Phương pháp để đạt được kiến ​​thức và sự hiểu biết

 • Các bài giảng và hội thảo
 • Làm việc với sách giáo khoa
 • Thảo luận
 • Cuộc biểu tình
 • Phòng thí nghiệm làm việc
 • Cách sử dụng của các sản phẩm video và âm thanh
 • Các nghiên cứu tương tác

Phương pháp kỹ năng hay khả năng phát triển để sử dụng thực tế trong cuộc sống thực

 • Nghiên cứu thực tiễn
 • Phòng thí nghiệm làm việc
 • Làm việc theo nhóm
 • Giải quyết một vấn đề
 • Sản xuất (nhỏ) nghiên cứu phức tạp hơn dưới sự giám sát

Phương pháp phát triển kỹ năng phán đoán hoặc khả năng

 • Phân tích quan trọng
 • Trình bày và bảo vệ đề tài gây tranh cãi
 • Giải quyết vấn đề nhiệm vụ
 • Phân tích văn học
 • Đánh giá quan trọng của công việc của
 • Chỉ trích thắt

Phương pháp phát triển kỹ năng học tập hay năng lực

 • Làm việc với sách giáo khoa
 • Tìm kiếm tài liệu yêu cầu trong thư viện điện tử và

Phương pháp phát triển kỹ năng giao tiếp hoặc khả năng

 • Tập viết
 • Trình bày
 • Phương pháp bằng lời nói và bằng miệng
 • Kết quả học tập:
 • Kiến thức và sự hiểu biết
 • Tốt nghiệp sẽ có khả năng:
 • Biết và hiểu toán học, các nguyên tắc khoa học và kỹ thuật;
 • Biết và hiểu vật lý, bao gồm: cơ khí, điện, vật lý phân tử, quang học và vật lý hiện đại với lý thuyết lượng tử;
 • Biết và hiểu toán học thông qua phân và tích phân, thường bao gồm phương trình vi phân, đại số tuyến tính, biến phức tạp, và toán rời rạc;
 • Biết và hiểu vấn đề cơ bản của khoa học máy tính, phần mềm văn phòng, lập trình với C ++, phần mềm Kỹ thuật (LabView, MathLab);
 • Biết và hiểu kỹ thuật cần thiết để phân tích và thiết kế phức tạp các thiết bị điện tử, phần mềm, và các hệ thống có chứa các thành phần phần cứng và phần mềm, phù hợp với chương trình mục tiêu;
 • Biết và hiểu các vấn đề kỹ thuật hiện đại.

Áp dụng kiến ​​thức

Tốt nghiệp sẽ có khả năng:

 • Áp dụng các kiến ​​thức về toán học, khoa học và nguyên tắc kỹ thuật để giải quyết vấn đề;
 • Xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề gặp phải trong việc thực hành điện, viễn thông và kỹ thuật máy tính;
 • Làm việc cá nhân và theo nhóm;
 • Thiết kế và tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn trước;
 • Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho điện, viễn thông và thực hành kỹ thuật máy tính;
 • Thiết kế và thực hiện các thành phần điện, hệ thống, hoặc quy trình để đáp ứng nhu cầu mong muốn và khó khăn thực tế.
 • Viết chương trình máy tính đơn giản với pre-hướng dẫn;

làm án

Tốt nghiệp sẽ có khả năng:

 • Phân tích các kết quả lý thuyết theo kiểu số và kỹ thuật khác nhau, vật lý và các vấn đề toán học;
 • Thiết kế và tiến hành các thí nghiệm để so sánh các kết quả lý thuyết và thực nghiệm;
 • Phân tích các kết quả định lượng và định tính của một nghiên cứu.

kỹ năng giao tiếp

Tốt nghiệp sẽ có khả năng:

 • Chức năng trên các nhóm đa ngành;
 • Trình bày những quan điểm riêng bằng văn bản cũng như để làm cho bài thuyết trình bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Sử dụng thuật ngữ thích hợp trong một bài thuyết trình;
 • Giải thích hay nói với thông tin phù hợp với các chuyên gia cũng như các cá nhân khác quan tâm;
 • Tham gia thảo luận;
 • Phân tích chi tiết hiện tại của các kết quả bằng văn bản;
 • Giao tiếp lưu loát bằng Gruzia và tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Sử dụng thông tin liên lạc điện tử ở cấp độ học tập.
 • Tìm thông tin bằng cách sử dụng công nghệ viễn thông hiện đại.

kỹ năng học tập

Tốt nghiệp sẽ có khả năng:

 • Công nhận nhu cầu và khả năng tham gia học tập suốt đời;
 • Phấn đấu phát triển chuyên môn liên tục bằng cách nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng phù hợp với từng con đường sự nghiệp lựa chọn và bằng cách quản lý các vấn đề ngày càng phức tạp hiện đại, các sản phẩm, và các hệ thống;
 • Tìm kiếm tài liệu cần thiết và điện tử trong thư viện để phát triển nghề nghiệp trong tương lai;

Giá trị

Tốt nghiệp sẽ có khả năng:

 • Hãy xem xét các giải pháp kỹ thuật trong một, bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu;
 • Hãy xem xét thái độ tự do dân chủ được thể hiện bằng cách tôn trọng cá nhân và tài sản;
 • Hãy xem xét thái độ đúng đối với tính chất và trí tuệ. Xem xét trách nhiệm cá nhân và tập thể.
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
4,000 USD
Locations
Gruzia - Tbilisi, Tbilisi
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Gruzia - Tbilisi, Tbilisi
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ