Read the Official Description

Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật địa chất công trình và dưới lòng đất, và Vật liệu Xây dựng.

HIT Các sự kiện chính

9 quốc gia chính Kỷ luật Kỷ luật-chính: Hạng số 5 trong số các trường đại học quốc gia Trung Quốc.

33 Viện sĩ của Viện Hàn lâm Trung Quốc Khoa học và Kỹ thuật: Hạng số 5 trong số các trường đại học quốc gia Trung Quốc.

Gần 2 tỷ nhân dân tệ trong tài trợ nghiên cứu khoa học: Hạng số3 trong số các trường đại học quốc gia ở Trung Quốc

See 2 more programs offered by Harbin Institute Of Technology »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Price
26,000 CNY
/ Năm (bằng tiếng Anh)
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date