Tại sao nghiên cứu kỹ thuật máy tính tại WVU Tech?

Của chúng tôi Chương trình ABET công nhận có chương trình giảng dạy thực hành theo định hướng và cung cấp các lớp học nhỏ với đầy đủ các cơ hội học tập. Bộ phận này có các thiết bị phòng thí nghiệm hiện đại với gần 500.000 đô la thiết bị hiện đại dễ tiếp cận sinh viên. Sinh viên có nhiều cơ hội học tập kinh nghiệm, bao gồm hợp tác, thực tập và các dự án nghiên cứu bậc đại học. Sinh viên tốt nghiệp có nền tảng vững chắc trong các nguyên tắc cơ bản, được củng cố thông qua kinh nghiệm thực tế, làm cho họ trở thành những nhân viên hiệu quả ngay sau khi tốt nghiệp.

Học sinh thích toán học, khoa học, máy tính, người máy hoặc chương trình có khuynh hướng thích chương trình này.

thiết kế hệ thống kỹ thuật số với các thiết bị hiện đại như bộ vi xử lý, mạch VLSI và FPGA để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống lớn hơn được sử dụng trong thông tin liên lạc, điều khiển và hệ thống điện.

  • Sử dụng biến đổi
<li>&Aacute;p d&#7909;ng c&aacute;c nguy&ecirc;n t&#7855;c v&#7853;t l&yacute; (ch&#7859;ng h&#7841;n nh&#432; lu&#7853;t c&#7911;a Newton hay Kirchhoff)</li>
<li>&Aacute;p d&#7909;ng c&aacute;c nguy&ecirc;n t&#7855;c ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a c&aacute;c thi&#7871;t b&#7883; &#273;i&#7879;n t&#7917; (nh&#432; op-amps v&agrave; transistors)</li>
<li>&Aacute;p d&#7909;ng c&aacute;c kh&aacute;i ni&#7879;m logic v&agrave; s&#7889; h&#7885;c nh&#7883; ph&acirc;n cho c&aacute;c h&#7879; th&#7889;ng s&#7889;.</li>

Thử nghiệm Kỹ thuật

Sinh viên sẽ đạt được khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, cũng như để phân tích và giải thích dữ liệu. Sinh viên cũng có thể:

  • Sử dụng các bộ mã hoá để lắp ráp các mạch
  • Thiết lập nguồn cung cấp điện, đa năng số, máy phát điện chức năng và dao động để kích hoạt các mạch và để xác định số lượng mạch.
  • Sử dụng hồi quy để phù hợp với dữ liệu cho một đường cong.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại West Virginia University | Institute of Technology »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date