KỸ THUẬT THỰC PHẨM

Học sinh quan tâm đến việc sản xuất, chế biến, đóng gói, an toàn và / hoặc vận chuyển các nguồn cung cấp lương thực của thế giới sẽ được quan tâm trong các chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm.

Học sinh chọn môn kỹ thuật thực phẩm sẽ được giảng dạy kết hợp các nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật (chẳng hạn như cơ học chất lỏng, truyền nhiệt và chuyển khối, vv), toán, và khoa học (sinh học, hóa học và vật lý) với khóa học nâng cao hóa học thực phẩm, vi sinh, các hoạt động chế biến thực phẩm, và thiết kế kỹ thuật.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

kỹ sư thực phẩm sử dụng kỹ năng của mình để thiết kế các quy trình thực phẩm bền vững và có trách nhiệm với môi trường trong sản xuất an toàn, ngon, khỏe mạnh, các sản phẩm thực phẩm tiện lợi như nhận thức và nhu cầu tiêu dùng cho một nguồn cung cấp an toàn và phong phú của thực phẩm đã tăng Sinh viên tốt nghiệp có một loạt các công việc để theo đuổi sự nghiệp của họ . Tuy nhiên, công việc này thường được nhóm lại trong 4 loại sau đây:

  • Phát triển sản phẩm: làm việc với các sản phẩm thực phẩm, bao bì, vv
  • Kỹ thuật: phát triển các quy trình và máy móc thiết bị để thực hiện và lưu trữ thực phẩm.
  • Quản lý kỹ thuật: giám sát cách các thực phẩm được thực hiện, đóng gói và lưu trữ.
  • An toàn vệ sinh thực phẩm.

CƠ HỘI CHUYỂN ĐẾN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Học sinh có 2 lựa chọn:

Lựa chọn 1:

Học sinh học tại HCMUT trong 4 năm và nhận được Cử nhân Kỹ thuật thực phẩm được trao bởi HCMUT.

Lựa chọn 2:

Sau khi hoàn thành 02 năm tại HCMUT, sinh viên có đủ điều kiện tài chính và học tập có thể chuyển giao cho các trường đại học đối tác của chúng tôi sau 02 năm để hoàn thành nghiên cứu của họ cho bằng Cử nhân. Các bằng cử nhân chính thức được trao bởi các trường đại học đối tác.

HCMUT hiện đang làm việc để kết hợp các chương trình với các trường đại học đối tác của chúng tôi tại Mỹ và Úc. Thông tin sẽ được cập nhật tại đây ngay.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • ngôn ngữ học: tiếng Anh
  • Bằng cấp: Cử nhân Kỹ thuật thực phẩm được trao bởi HCMUT.
  • Thời gian đào tạo: 04 năm tại HCMUT
  • Campus: trường HCMUT (Để biết thêm thông tin về trường HCMUT, vui lòng truy cập trường của chúng tôi)
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Ho Chi Minh City University of Technology

Xem 13 các khóa học tại Ho Chi Minh City University of Technology »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019