Read the Official Description

Một mục tiêu nữa là làm chủ các nhu cầu đa dạng của đời sống chuyên nghiệp trong thực tiễn áp dụng, nghiên cứu hoặc giảng dạy và áp dụng các quy tắc kỹ thuật một cách tự tin để đối phó hiệu quả với những công việc thường xuyên thay đổi sẽ phát sinh sau này trong thế giới làm việc.

Các nguồn nước của chúng tôi được sử dụng để cung cấp nước, tạo ra năng lượng, tưới tiêu, chuyển hướng, như các hệ thống xả thải cho nước thải tinh khiết cũng như để giải trí và giải trí. Ngay cả ở cấp khu vực, sự khan hiếm nước toàn cầu buộc chúng ta phải quản lý nguồn lực cả về số lượng và chất lượng. Trong những lĩnh vực sử dụng đất đai trầm trọng, nhu cầu sử dụng đất công nghệ, sinh thái và quá trình xuất hiện có những hậu quả kinh tế và đòi hỏi một khuôn khổ pháp lý. Một phương pháp tiếp cận tổng hợp từ quan điểm về các khía cạnh về sinh thái, công nghệ, quy trình và các khía cạnh kết cấu tạo ra những kết quả và kết quả mới. Các quy trình và thủ tục tối ưu hóa tự nhiên và kỹ thuật chi phối thiết kế kết cấu, và liên quan đến các dư lượng được tạo ra, mang lại sự liên kết gần gũi hơn với quản lý chu trình kín.

Program taught in:
Anh
Tiếng Đức
Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences

See 18 more programs offered by Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
7 học kỳ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 10 2019
Application deadline

Tháng 10 2019

Location
Application deadline
End Date